Europass består av fem dokument. Dessa dokument har som syfte att hjälpa studerande och arbetstagare att demonstrera sitt kunnande i Europa. Dokumenten är i bruk i likadan form i alla EU/EES-länder.

Europass-meritförteckningen synliggör dina färdigheter och kvalifikationer. Meritförteckningen innehåller information om din utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter. Läs mera >>

Skapa din Europass-meritförteckning med det digitala verktyget >>

Uppdatera din existerande Europass-meritförteckning >>

Ladda ner meritförteckningens tom mall, anvisningar och exempel >>

European Skills Passport –helheten är en digital portfölj. Med den kan du demonstrera dina kunskaper och kompetenser på ett uttömmande sätt. Läs mera >>

Skapa ditt europeiska färdighetspass med det digitala verktyget >>

Uppdatera ditt existerande europeiska färdighetspass >>

I språkpasset du kan beskriva din språkkunskaper på ett övergripande sätt och oavsett hur och var språkkunskaperna har förvärvats. Läs mera >>

Skapa ett nytt Europass-språkpass med det digitala verktyget >>

Uppdatera ditt existerande Europass-språkpass >>

Ladda ner Europass-språkpassets tom mall, anvisningar och exempel >>

Tillägget till examensbeviset från en högskola, avsett för bruk utomlands, innehåller information om din examen och om din högskola. Läs mera >>

Tillägget till examensbeviset >>

Tillägget till yrkesinriktat slutbetyg innehåller grundläggande information om studiernas innehåll och den yrkesskicklighet som studierna medför. Läs mera >>

Yrkesinriktade grundexamina >>

Yrkesexamina >>

Specialyrkesexamina>>

I Europass-mobilitet antecknas alla de perioder som du har tillbringat i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. Läs mera >>

Europass-mobilitet >>

Exempel på Europass-mobilitet >>