Europass-CV gör dina färdigheter och kvalifikationer synliga. CV innehåller information om din utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.

Europass-meritförteckning

Meritförteckningen samlar ihop information om din utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper och annat kunnande. I meritförteckningen kan du också anteckna sådana kunskaper och färdigheter som du har skaffat under karriären och livet men som du inte har betyg på – som t.ex. kommunikativa färdigheter. Europass-meritförteckningen hjälper dig att känna igen och beskriva ditt kunnande och dina styrkor.

Man kan också bifoga andra Europass-dokument till meritförteckningen

Hur gör man en Europass-meritförteckning?

Det finns två sätt att skapa en Europass-meritförteckning:

Skapa meritförteckningen nu >>

Du kan fylla i meritförteckningen med ett elektroniskt verktyg i Europass-portalen. Följ de anvisningar som finns i verktyget. Du får också hjälp av exemplen. Du får en färdig meritförteckning genom att spara den på din dator eller alternativt får du den via e-post.

Ladda ner Europass-dokumenten >>

Du kan ladda en tom mall för Europass-meritförteckningen, anvisningar och exempel från Europass-portalen. Använd dessa dokument på din egen dator.

Håll meritförteckningen uppdaterad

Om du har skapat din Europass-meritförteckning det elektroniska verktyget, kan du ladda den på nytt på verktyget och uppdatera uppgifterna.

Uppdatera din Europass-meritförteckning >>

Tips på hur man gör en bra Europass-meritförteckning

  • Reservera tillräckligt med tid.
  • När du fyller i Europass-meritförteckningen för första gången måste du fundera på ditt kunnande och hur det kan bäst beskrivas. När du har skapat en bra Europass-meritförteckning är det lätt att uppdatera den vid behov.
  • Koncentrera dig på det väsentliga och uttryck dig kortfattat.
  • Ofta räcker det med två sidor
  • Det är bra att ändra på meritförteckningen enligt ändamålet.
  • Tänk på hurudant kunnande är väsentligt i det arbete du söker. Du kan uppdatera och ändra på meritförteckningen enligt arbetet.
  • Du kan också lyfta fram kunskaper och färdigheter och kvalifikationer som du har fått, t.ex. via dina fritidsintressen.

Exempel på Europass-meritförteckningar

Exempel på meritförteckningar på olika språk >>