Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) esittää sinusta oleellisen tiedon tiivistetyssä muodossa. Henkilötietojesi lisäksi voit kirjata Europass-ansioluetteloon tietoa koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja henkilökohtaisista tiedoista ja taidoistasi.

Europass-ansioluettelo

Ansioluetteloon kootaan tiedot koulutuksestasi, työkokemuksestasi, kielitaidostasi sekä muusta osaamisestasi. Siihen voidaan kirjata myös sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat karttuneet uran ja elämän aikana, mutta joista ei ole välttämättä saatu todistusta, kuten viestinnälliset taidot. Europassi-ansioluettelo auttaa sinua tunnistamaan ja kuvailemaan omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi.

Europassin ansioluetteloon voidaan liittää myös muita Europass-asiakirjoja.

Miten Europass-ansioluettelo tehdään?

Europass-ansioluettelon laatimiseen on kaksi tapaa:

Luo ansioluettelo nyt >

Voit täyttää ansioluettelon sähköisellä työkalulla Europass-portaalissa. Noudata työkalusta löytyviä ohjeita ja käytä esimerkkejä apunasi. Saat valmiin ansioluettelon itsellesi sähköisesti tallentamalla sen tietokoneellesi tai sähköpostitse.

Lataa Europass-ansioluetteloasiakirjat >

Voit ladata tyhjän ansioluettelopohjan, ohjeet ja esimerkkejä Europass-portaalista. Käytä näitä asiakirjoja omalla tietokoneellasi.

Pidä ansioluettelosi ajan tasalla

Jos olet laatinut Europass-ansioluettelosi sille tarkoitetulla sähköisellä työkalulla, voit ladata sen uudelleen työkaluun ja päivittää tiedot.

Päivitä Europass-ansioluetteloasi>

Vihjeitä hyvän Europass-ansioluettelon tekemiseksi

  • varaa tarpeeksi aikaa
  • ensimmäisellä kerralla joudut pohtimaan omaa osaamistasi ja miten voit parhaiten kuvailla sitä, kerran hyvin tehtyä ansioluetteloa on helppo päivittää
  • keskity olennaiseen ja ilmaise asiat lyhyesti
  • usein kaksi sivua riittää
  • ansioluetteloa on hyvä muokata käyttötarkoituksen mukaan
  • mieti millainen osaaminen on olennaista hakemassasi työssä, voit päivittää ja muokkata ansioluetteloasi sen mukaan
  • voit myös tuoda esiin tietoja ja taitoja, joita on kertynyt esimerkiksi harrastusten kautta

Esimerkkejä Europass-ansioluetteloista

Esimerkkejä ansioluettelosta eri kielillä >>