Oppilaitokset-kuva

Läroanstalterna stödjer elevernas internationalisering, beviljar Europass-dokument och handleder studeranden i att använda Europass.

Europass-meritförteckningen

Den som använder Europass fyller i sin egen Europass-meritförteckning. Meritförteckningen innehåller uppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter. Läs mera >>

Skapa eller uppdatera din meritförteckning, ladda ner meritförteckningens tom mall och bekanta sig med exempel i Europass-portalen>>

European Skills Passport

European Skills Passport –helheten är en digital portfölj. Tack vare den kan en Europass-användare visa sina kunskaper och kompetenser på ett uttömmande sätt. Läs mera >>

Skapa eller uppdatera ditt europeiska färdighetspass i Europass-portalen >>

Europass-språkpass

Den som använder Europass fyller i sitt Europass-språkpass. I språkpasset beskrivs språkkunskaper på en sexgradig skala. Läs mera >>

Skapa eller uppdatera ditt Europass-språkpass, ladda ner språkpassets tom mall eller bekanta dig med exempel i Europass-portalen >>

Europass-mobilitet

I dokumentet Europass-mobilitet antecknar man alla tidsperioder som individen har tillbringat i ett ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. Läs mera >>

Beställ användningsrätt till Europass-mobilitet >>

Ladda ner mallen Europass-portalen, från teknisk support (begränsad åtkomst) >>

Anvisningarna (pdf på finska)

Tillägget till yrkesinriktat slutbetyg

Tillägget till slutbetyg för yrkesexamen (Certificate Supplement) innehåller grundläggande information om utbildningen och de yrkeskvalifikationer som utbildningen medför. Läs mera >>

Översändandet av tillägget till utexaminerade

Exempel från andra länder >>

Tillägget till examensbevis

Tillägget till examensbeviset från en högskola (Diploma Supplement) ger ytterligare information om examen, läroanstalten samt utbildningssystemet i det land där examensbeviset har beviljats. Läs mera >>

Översändandet av tillägget till utexaminerade >>

Exempel från andra länder >>

Europass i undervisning

Europass-dokumenten medför en internationell dimension till din undervisning. Detta gynnar eleverna även efter att utbildningen har sluförts.

Få aktuell infromation via Europass- sändlistan >>

Beställ Europass-material >>

Europasset i undervisningen (på finska) >>