Oppilaitokset-kuva

Oppilaitokset ja korkeakoulut tukevat opiskelijoiden kansainvälistymistä, myöntävät Europassin asiakirjoja ja ohjaavat opiskelijoita käyttämään Europassia.

Europass-ansioluettelo

Europassin käyttäjä täyttää itse Europass-ansioluettelon. Europass-ansioluetteloon kootaan tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta, kielitaidosta sekä muilla tavoin hankituista taidoista.

Lue lisää ansioluettelosta >>

Luo Europass-ansioluettelo, päivitä ansioluetteloa, lataa tyhjä malliasiakirja tai tutustu esimerkkeihin Europass-portaalissa >>

European Skills Passport

European Skills Passport on sähköinen portfolio, jonka avulla Europassin käyttäjä voi kattavasti esitellä taitojaan ja pätevyyttään.

Lue lisää European Skills Passportista >>

Luo European Skills Passport -asiakirja tai päivitä asiakirjaa Europass-portaalissa >>

Europass-kielipassi

Europassin käyttäjä täyttää itse Europass-kielipassin. Europass-kielipassissa kielenoppija kuvaa kielitaitoaan kuusiportaisella taitotasoasteikolla.

Lue lisää kielipassista >>

Luo Europass-kielipassi, päivitä kielipassia, lataa tyhjä malliasiakirja tai tutustu esimerkkeihin Europass-portaalissa >>

Europass-liikkuvuustodistus

Europass-liikkuvuustodistus on asiakirja, johon merkitään ajanjaksot, jotka henkilö on viettänyt oppimistarkoituksessa toisessa Euroopan valtiossa.

Lue lisää liikkuvuustodistuksesta >>

Tilaa käyttöoikeudet liikkuvuustodistukseen >>

Ohjeita liikkuvuustodistuksen käyttöön (pdf) >>

Lataa asiakirjapohja Europass-portaalista, teknisestä tuesta (vaatii käyttöoikeuden hakemista) >>

Ammatillisen tutkintotodistuksen liite

Ammatillisen tutkintotodistuksen Europass-liite (Certificate Supplement) antaa perustietoa suoritetusta koulutuksesta sekä sen antamasta ammattipätevyydestä ja osaamisesta.

Lue lisää ammatillisen tutkintotodistuksen liitteestä >>

Asiakirjan toimittaminen valmistuneille >>

Esimerkkejä muista maista >>

Korkeakoulututkintotodistuksen liite

Korkeakoulutkinnon tutkintotodistuksen Europass-liite (Diploma Supplement) antaa lisätietoja suoritetusta tutkinnosta, sen myöntäneestä oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.

Lue lisää korkeakoulututkintotodistuksen liitteestä >>

Asiakirjan myöntäminen valmistuneille >>

Esimerkkejä muista maista >>

Europassi opetuksessa

Europassin asiakirjat tuovat opetukseen konkreettisen kansainvälisen ulottuvuuden, josta on oppilaallesi hyötyä eurooppalaisilla työ- ja koulutusmarkkinoilla vielä opiskelun jälkeenkin. Lue lisää >>

Pysy ajan tasalla Europass-sähköpostilistan avulla >>

Tilaa Europass-materiaalia >>

Harjoituksia oppitunnille >>