Europass-ansioluettelo

Europassin ansioluettelo perustuu eurooppalaiseen ansioluettelopohjaan. Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) esittää haltijastaan oleellisen tiedon tiivistetyssä muodossa. Henkilötietojen lisäksi Europass-ansioluettelosta käy ilmi koulutus, aikaisempi työkokemus sekä sellaiset henkilökohtaiset tiedot ja taidot, jotka ovat karttuneet uran ja elämän aikana, mutta joista ei ole välttämättä saatu todistusta. Ansioluetteloon voidaan liittää muita Europass-asiakirjoja.

Europass-ansioluettelon laatimiseen on kaksi tapaa:

  1. Ansioluettelon voi koota erityisellä sähköisellä työkalulla Europass-portaalissa. Valmis ansioluettelo tallennetaan omalle tietokoneelle tai muistitikulle. Ansioluettelon voi ladata tarvittaessa aina uudestaan nettityökaluun päivittämistä varten. Nettityökalu neuvoo ja opastaa täyttämisessä.
  2. Tyhjän ansioluettelopohjan voi ladata Europass-portaalista (tyhjä kaavake, ohjeet, esimerkkejä). Asiakirja täytetään omalla tietokoneella.

Europass-keskus suosittelee, että ansioluettelo täytetään tarkoitusta varten rakennetulla työkalulla. Tällöin asiakirjan täyttäminen ja käyttäminen on kaikkein vaivattominta.

Europass-portaaliin >>