Europassin käyttäjä täyttää itse Europass-kielipassin. Kielipassissa kielenoppija kuvaa kielitaitoaan monipuolisesti.

Europass-kielipassi

Kielipassi perustuu Euroopan neuvoston kehittämään eurooppalaiseen kielisalkkuun, joka koostuu kielipassista, kielenoppimiskertomuksista ja työkansiosta. Eurooppalaisella kielisalkulla ja Europass-kielipassilla on kaksi tehtävää: motivoida oppijoita kieliopintoihin ja auttaa heitä pohtimaan oppimistavoitteitaan sekä tarjota selkeä tapa kielitaidon osoittamiseen.

Europass-kielipassissa kielenoppija kuvaa kielitaitoaan kuusiportaisella taitotasoasteikolla eli kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. Taitotasotaulukko on kielipassissa liitteenä. Kielipassiin voi kirjata myös kieliopintoja ja -tutkintoja.

Europass-kielipassin laatimiseen on kaksi tapaa:

Europass-kielipassin laatimiseen on kaksi tapaa:

  1. Kielipassin voi koota erityisellä sähköisellä työkalulla Europass-portaalissa. Valmis kielipassi tallennetaan omalle tietokoneelle tai muistitikulle. Kielipassin voi ladata tarvittaessa aina uudestaan nettityökaluun päivittämistä varten. Nettityökalu neuvoo ja opastaa täyttämisessä.
  2. Tyhjän asiakirjapohjan voi ladata Europass-portaalista (tyhjä kaavake, ohjeet, esimerkkejä). Kielipassi täytetään omalla tietokoneella.

Europass-keskus suosittelee, että kielipassi täytetään tarkoitusta varten rakennetulla työkalulla. Tällöin asiakirjan täyttäminen ja käyttäminen on kaikkein vaivattominta.

Kielipassin kokoaminen Europass-portaalissa >>

Linkkejä

Esimerkkejä kielipassista eri kielillä >>

Eurooppalainen taitotasoasteikko, itsearviointilokerikko (pdf) >>