Kan det finnas något mer intetsägande ”goda interaktionsfärdigheter”?

– Genom fritidsintressen blir du en mästare på interaktionsfärdigheter, så berätta modigt om vad du kan

Har du funderat över varför det rekommenderas att nämna fritidsintressen i meritförteckningen och ansökningsbrevet? Det sägs att man med hjälp av fritidsintressena kan skilja sig från andra sökande och ge rekryteraren en personligare bild av sig själv.

Det stämmer, men svaret skapar en uppfattning om att arbetstagaren är självbelåten och utmärkt bara för sig själv. I verkligheten innebär arbete att planera, arrangera och genomföra olika saker tillsammans med andra. Interaktionsfärdigheter gör att man får saker att rulla och projekt slutförda.

”Jag har goda interaktionsfärdigheter” står det i många meritförteckningar, eftersom interaktionsfärdigheterna betyder en förmåga att klara sig med andra människor. Det låter ganska intetsägande. Kan sätta mer färg på dina interaktionsfärdigheter?

Kolme naista keskustelee auringonvalossa.

Kan du motivera?

Interaktionsfärdigheter är diskussion, dvs. en förmåga att utbyta tankar, erfarenheter och åsikter. Det är en färdighet att kunna framföra sin åsikt, förslag och synpunkt på ett beslutsamt sätt. Man ska också kunna motivera sin åsikt tydligt.

En fruktbar diskussion uppstår genom förhandling. Smarta människor kan byta ställning, om de märker att de tidigare haft fel.

Om man gång på gång kommenterar ”jag vet inte” eller ”det gör det samma”, rullar hobbyer eller projekt i arbetslivet inte vidare.

Kan du lyssna?

Att vara utåtriktad, pratsam och kunna uppträda är eftertraktade färdigheter i arbetslivet. Jag anser att de tyvärr redan har fått en alltför stark roll. Jag hävdar att en viktigare färdighet är att vara lyhörd.

I en vidare bemärkelse innebär lyssnande att diskussionskontakten bevaras, vilket återigen består av många olika färdigheter. För det första finns en färdighet att kunna väcka samarbetspartnerns intresse, för det andra måste man kunna vara närvarande och uppmärksam för att samarbetet ska fungera.

Människors tankar och handlingssätt skiljer sig från varandra, såväl i fritidsintressen som på arbetsplatser, och det är en färdighet att samordna åsikter som avviker från varandra.

Kan du bygga upp förtroende?

Ett längre samarbete bygger på förtroende. Om du vill vara en framgångsrik arbetstagare, måste jobbkompisarna och kunderna anse att du är pålitlig.

I en värld som förändras snabbt är upprätthållande av intresse och förtroende färdigheter som blir allt mer eftertraktade i framtiden.

Undomar skridskor.

Kan du ställa frågor?

Att ställa frågor är en färdighet som hamnat lite i skymundan. Det förutsätter att du kan vara närvarande, lyssna noga på den andras tankar och reagera på dem. Att kunna ställa frågor visar på en förmåga till självständigt och kritiskt tänkande.

Färdigheten att ställa frågor är bunden till färdigheterna för att framföra sin egen åsikt samt motiverings- och förhandlingskunskaper. Det gäller att kunna ta ordet för att ställa sin fråga och fortsätta diskussionen efter att tankarna hörts. En fruktbar diskussion kräver ordlös kommunikation och observation.

Kan du sätta dig in i stämningen?

Att ställa frågor och diskutera utvecklar känslan för situationen. Det gäller att snabbt kunna bedöma vilka slags människor man samarbetar med och vilken verksamhet som lämpar sig för situationen. Känslan för situationen förutsätter en kunskap att uppfatta stämningen och diskussionsstilen. Att avsluta diskussionen och samarbetet så att det känns bra för båda parterna är en värdefull kunskap.

Man och kvinna skrattar tillsammans.

Kan du lösa problem i samarbete?

I interaktionssituationer går det inte att undvika problem. Diskussionen kanske inte löper eller situationen kan vara oklar, planer och tidtabeller kan gå i stöpet. Interaktion omfattar en förmåga att iaktta och lösa problem. Problemen varierar efter situation, men det är säkert att arbetsgivarna alltid söker arbetstagare som har en vilja att lösa problem.

Jag har dock blivit led på tanken att en arbetstagare med sin individuella kreativitet ska utveckla olika saker och på det sättet lösa problem. Kreativitet är en grupparbetsfärdighet, inte endast självständig problemlösning.

Kreativitet betyder en färdighet att inspirera andra och bolla idéer med jobbkompisar. En skicklig arbetstagare visar sitt stöd genom att uppmuntra, glädja och ge konstruktiv respons.
En mästare på interaktionsfärdigheter får också jobbkompisarna att skratta då och då i god stämning. Att skratta tillsammans, till exempel åt något som gått lite snett, minskar konflikter och ökar kreativiteten.

Berätta om dina interaktionsfärdigheter

På fritiden går det inte att skaffa sig specialkunskaper inom ett specifikt område, men mångsidiga interaktionsfärdigheter övas just med hobbyer eller volontärarbete.
Kan du beskriva dina interaktionsfärdigheter lite mer ingående nästa gång du skriver en meritförteckning eller arbetsansökan?

Om din erfarenhet är internationell, är färdigheterna än mer värdefulla.
Det är inte det som du lärt dig från läroböcker som är viktigt, utan det är lika viktigt med vad du lärt dig i livet.

Text: Mari Karjalainen

Bild: Mari Karjalainen