Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulututkintotodistuksen liite sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta ja korkeakoulustasi.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement)

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja. Se sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta, tutkinnon antamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Liite antaa tietoa myös sen myöntäneestä korkeakoulusta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistuksesi on myönnetty.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema asiakirja.

Mistä korkeakoulututkintotodistuksen liitteen voi saada?

Liite myönnetään Suomessa automaattisesti kaikille korkeakouluista valmistuville opiskelijoille tutkintotodistuksen yhteydessä. Suomen lainsäädännön mukaan korkeakoulut ovat velvollisia antamaan opiskelijoilleen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen.

Lisätietoja Diploma Supplementista saat omasta korkeakoulustasi sekä Europass-portaalista >>