Europass består av fem dokument. Dessa dokument har som syfte att hjälpa studerande och arbetstagare att demonstrera sitt kunnande i Europa. Dokumenten är i bruk i likadan form i alla EU/EES-länder.

Visa ditt kunnande med Europass

Visa dina färdigheter och kvalifikationer på ett effektivt och tydligt sätt med Europass- meritförteckning, Europass- språkpasset och European Skills Passport- helheten. Läs mera >>

Skapa din Europass-meritförteckning med det digitala verktyget >>

Europass och Du >>

Tillägget till examensbeviset

Tillägget till examensbeviset från en högskola, avsett för bruk utomlands, innehåller information om din examen och om din högskola. Läs mera >>

Tillägget till examensbeviset >>

Tillägget till yrkesinriktat

Tillägget till yrkesinriktat slutbetyg innehåller grundläggande information om studiernas innehåll och den yrkesskicklighet som studierna medför. Läs mera >>

Yrkesinriktade grundexamina >>

Yrkesexamina >>

Specialyrkesexamina>>

Europass- mobilitet

Europass-mobilitet antecknas alla de perioder som du har tillbringat i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. Läs mera >>

Europass-mobilitet >>

Exempel på Europass-mobilitet >>