Europass-CV gör dina färdigheter och kvalifikationer synliga. CV innehåller information om din utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.

Visa ditt kunnande med Europass

Här berättar vi hur man kan göra en Europass- meritförteckning. Man kan också bifoga andra Europass-dokument till meritförteckningen, för exempel Europass språkpasset och European Skills Passport- helheten.

Europass-meritförteckning

Meritförteckningen samlar ihop information om din utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper och annat kunnande. I meritförteckningen kan du också anteckna sådana kunskaper och färdigheter som du har skaffat under karriären och livet men som du inte har betyg på – som t.ex. kommunikativa färdigheter. Europass-meritförteckningen hjälper dig att känna igen och beskriva ditt kunnande och dina styrkor.

Hur gör man en Europass-meritförteckning?

Du kan fylla i meritförteckningen med ett elektroniskt verktyg i Europass-portalen. Följ de anvisningar som finns i verktyget. Du får också hjälp av exemplen. Du får en färdig meritförteckning genom att spara den på din dator eller alternativt får du den via e-post.

Skapa meritförteckningen nu >>

Håll meritförteckningen uppdaterad. Om du har skapat din Europass-meritförteckning det elektroniska verktyget, kan du ladda den på nytt på verktyget och uppdatera uppgifterna.

Uppdatera din Europass-meritförteckning >>

Tips på hur man gör en bra Europass-meritförteckning

 • Reservera tillräckligt med tid.
 • När du fyller i Europass-meritförteckningen för första gången måste du fundera på ditt kunnande och hur det kan bäst beskrivas. När du har skapat en bra Europass-meritförteckning är det lätt att uppdatera den vid behov
 • Koncentrera dig på det väsentliga och uttryck dig kortfattat.
 • Ofta räcker det med två sidor
 • Det är bra att ändra på meritförteckningen enligt ändamålet.
 • Tänk på hurudant kunnande är väsentligt i det arbete du söker. Du kan uppdatera och ändra på meritförteckningen enligt arbetet.
 • Du kan också lyfta fram kunskaper och färdigheter och kvalifikationer som du har fått, t.ex. via dina fritidsintressen.

Exempel på Europass-meritförteckningar

Exempel på meritförteckningar på olika språk >>

Europass-språkpass

Med hjälp av Europass - språkpasset kan du beskriva dina språkliga färdigheter på en sexgradig skala. Dessa nivåer överensstämmer med den gemensamma europeiska referensramen och används i hela Europa.

Med hjälp av språkpasset kan du ge en omfattande och detaljerad beskrivning av språkkunskaper. Du kan beskriva dina färdigheter separat angående tal, skrift och förståelse. För språkpasset det inte är relevant var och hur du har fått dina språkkunskaper.

I språkpasset kan man också anteckna språkexamina och språkstudier.

Hur skapar man ett språkapass?

Europass-språkpasset kan skapas direkt med ett elektroniskt verktyg i Europass-portalen. Följ de anvisningar som finns i verktyget. Granska också exemplen. Du får det färdiga dokumentet genom att spara det på din dator eller via e-post.

Skapa ditt Europass-språkpass nu på nätet >>

Håll ditt språkpass uppdaterat. Om du har redan tidigare skapat ett språkpass, kan du ladda det ner på nytt på verktyget och uppdatera uppgifterna här >>

Tips om hur man gör ett bra språkpass

 • Man lär sig inte endast språk genom att studera, man får också språkkunskaper via resor, fritidsintressen och arbetet
 • I språkpasset kan du beskriva var och hur du har lärt dig ett främmande språk
 • Du kan bifoga vid språkpasset kopior av avklarade språkprov och språkkurser
 • Dina språkkunskaper utvecklas ständigt: håll språkpasset uppdaterat. Samtidigt kan du bedöma hur du har utvecklats.

Exempel på Europass-språkpass

Exempel på språkpass på olika språk >>

European Skills Passport

European Skills Passport – helheten är en digital portfölj över dina kunskaper. European Skills Passport stöder din meritförteckning.

I European Skills Passport – helheten kan du samla andra Europass-handlingar, som t.ex. Europass-språkpasset, och andra dokument som visar dina kunskaper. Sådana dokument är t.ex. arbetsintyg eller examensbevis.

Hur skapas en European Skills Passport?

Du kan enkelt samla ihop portföljen med ett elektroniskt verktyg i Europass-portalen. Följ de anvisningar som finns i verktyget. Du får det färdiga dokumentet elektroniskt (genom att spara det eller via e-post).

Skapa European Skills Passport nu >>

Om du har skapat redan tidigare en European Skills Passport – helhet, kan du ladda ner din portfölj på nytt på verktyget och uppdatera den.

Uppdatera din European Skills Passport -helhet >>