Europass-mobilitet registrerar tid som du har spenderat lärande utomlands.

Europass-mobilitet

I Europass-mobilitet antecknas alla de perioder som du har tillbringat i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. Sådana utbildningsavsnitt kan vara arbetspraktik, studier som en del av ett utbytesprogram eller volontärarbete i en medborgarorganisation, om de är en del av dina studier.

Ett europeiskt utbildningsavsnitt är en tillbringad period utomlands i utbildningssyfte, som avklaras inom gemenskapens program för allmänbildade utbildning och yrkesutbildning och som uppfyller följande kriterier:

  • perioden är en del av utbildningen i ursprungslandet
  • den utsändande och den mottagande organisationen gör upp ett skriftligt avtal och
  • båda länderna är EU-eller EES-länder.

Det europeiska utbildningsavsnittet övervakas av två partnerorganisationer, den ena i ursprungslandet och den andra i värdlandet. Båda parter är överens om syftet, innehållet och varaktigheten av perioden. Partnerorganisationerna kan vara högskolor, läroanstalter, utbildningscentrum, företag, medborgarorganisationer etc.

Varifrån kan jag få intyget Europass-mobilitet?

Partnerorganisationerna fyller i intyget Europass-mobilitet. Vänligen kontakta den organisation som skickar dig utomlands på utbildning och be dem kontakta det nationella Europass-centrumet.

Ytterligare information också från Europass-portalen >>