I språkpasset du beskriva din språkliga färdigheter på ett övergripande sätt och oavsett hur och var de erhölls.

Europass-språkpass

Med hjälp av Europass - språkpasset kan du beskriva dina språkliga färdigheter på en sexgradig skala. Dessa nivåer överensstämmer med den gemensamma europeiska referensramen och används i hela Europa.

Med hjälp av språkpasset kan du ge en omfattande och detaljerad beskrivning av språkkunskaper. Du kan beskriva dina färdigheter separat angående tal, skrift och förståelse. För språkpasset det inte är relevant var och hur du har fått dina språkkunskaper.

I språkpasset kan man också anteckna språkexamina och språkstudier.

Hur skapar man ett språkapass?

Man kan skapa ett språkpass på två olika sätt:

  1. Europass-språkpasset kan skapas direkt med ett elektroniskt verktyg i Europass-portalen. Följ de anvisningar som finns i verktyget. Granska också exemplen. Du får det färdiga dokumentet genom att spara det på din dator eller via e-post.Skapa ditt Europass-språkpass nu på nätet >>
  2. En tom mall för Europass-språkpasset, anvisningar och exempelfall kan laddas ner från Europass-portalen. Använd dessa dokument på din dator. Ladda ner språkpasset >>

Håll ditt språkpass uppdaterat

Om du har redan tidigare skapat ett språkpass, kan du ladda det ner på nytt på verktyget och uppdatera uppgifterna här >>

Tips om hur man gör ett bra språkpass

  • Man lär sig inte endast språk genom att studera, man får också språkkunskaper via resor, fritidsintressen och arbetet
  • I språkpasset kan du beskriva var och hur du har lärt dig ett främmande språk
  • Du kan bifoga vid språkpasset kopior av avklarade språkprov och språkkurser
  • Dina språkkunskaper utvecklas ständigt: håll språkpasset uppdaterat. Samtidigt kan du bedöma hur du har utvecklats.

Exempel på Europass-språkpass

Exempel på språkpass på olika språk >>