European Skills Passport –helheten är en digital portfölj över dina kunskaper och kompetenser.

European Skills Passport – portfölj för dig, du kunniga person

European Skills Passport – helheten är en digital portfölj över dina kunskaper. European Skills Passport stöder din meritförteckning.

I European Skills Passport – helheten kan du samla andra Europass-handlingar, som t.ex. Europass-språkpasset, och andra dokument som visar dina kunskaper. Sådana dokument är t.ex. arbetsintyg eller examensbevis.

Hur skapas en European Skills Passport?

Du kan enkelt samla ihop portföljen med ett elektroniskt verktyg i Europass-portalen. Följ de anvisningar som finns i verktyget. Du får det färdiga dokumentet elektroniskt (genom att spara det eller via e-post).

Skapa European Skills Passport nu >>

Om du har skapat redan tidigare en European Skills Passport – helhet, kan du ladda ner din portfölj på nytt på verktyget och uppdatera den.

Uppdatera din European Skills Passport -helhet >>