Tillägget till examensbeviset från en högskola ger information om din examen och lärosäte.

Tillägget till examensbevis

Tillägget till examensbeviset från en högskola är ett dokument avsett för bruk utomlands. Den innehåller ytterligare information om din examen och kompetensen för fortsatta studier och arbetslivet. Tillägget ger också information om högskolan som tilldelade det och utbildningssystemet i det land där examensbeviset tilldelats.

Europass-tillägget till examensbeviset (Diploma Supplemet) har utvecklats kollektivt av EU, Europarådet och Unesco.

Varifrån kan jag få ett tillägg till examensbeviset?

I Finland får alla studeranden som utexamineras från en högskola automatiskt en Diploma Supplement då de får examensbeviset. Enligt den finländska lagstiftningen är alla högskolor skyldiga att ge sina studerande ett tillägg till examensbeviset.

Ytterligare information om Diploma Supplemet får du från sin högskola eller från Europass-portalen >>