Osaaja-kuva

Europass hjälper studerande och arbetstagare att framställa sina kunskaper och färdigheter på ett begripligt sätt. Denna sida hjälper dig att sammanställa ditt eget Europass.

Europass-systemet hjälper medborgarna att synliggöra sitt kunnande och göra det förståeligt i hela Europa. Läs mera >>

För den som söker arbete - att söka arbete i Europa -EURES >>

I meritförteckningen visar du dina färdigheter och kvalifikationer. Meritförteckningen innehåller information om din utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter. Läs mera >>

Skapa din Europass-meritförteckning med det digitala verktyget >>

Uppdatera din existerande Europass-meritförteckning >>

Ladda ner meritförteckningens tom mall, anvisningar och exempel >>

European Skills Passport –helheten är en digital portfölj. Med den kan du på ett omfattande sätt visa dina färdigheter och kompetenser genom att samla ihop viktiga betyg och dokument som berättar om ditt kunnande. Läs mera >>

Skapa ditt europeiska färdighetspass med det digitala verktyget >>

Uppdatera ditt europeiska existerande färdighetspass >>

I språkpasset du kan beskriva din språkliga färdigheter på ett övergripande sätt. Man kan antackna språkkunskaper i språkpasset oavsett hur och var de har förvärvats. Läs mera >>

Skapa ett nytt Europass-språkpass med det digitala verktyget >>

Uppdatera ditt existerande Europass-språkpass >>

Ladda ner språkpassets tom mall, anvisningar och exempel >>

Tillägget till examensbeviset från en högskola, avsett för bruk utomlands, innehåller information om din examen och din högskola. Läs mera >>

Tillägget till examensbeviset >>

Tillägget till yrkesinriktat slutbetyg innehåller grundläggande information om studiernas innehåll och den yrkesskicklighet som de medför. Läs mera >>

Yrkesinriktade grundexamina >>

Yrkesexamina >>

Specialyrkesexamina>>

I Europass-mobilitet antecknas alla de perioder som du har tillbringat i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. Läs mera >>

Exempel på Europass-mobilitet >>