Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) esittää sinusta oleellisen tiedon tiivistetyssä muodossa. Henkilötietojesi lisäksi voit kirjata Europass-ansioluetteloon tietoa koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja henkilökohtaisista tiedoista ja taidoistasi.

Näin osoitat osaamisesi Europass- työkalulla

Tällä sivulla kerrotaan, miten luot Europass- ansioluettelon. Europass- ansioluetteloon voit liittää myös muita Europass-asiakirjoja, kuten tällä sivulla esiteltävän Europass- kielipassin sekä European Skills Passport- portfolion.

Europass- ansioluettelo

Ansioluetteloon kootaan tiedot koulutuksestasi, työkokemuksestasi, kielitaidostasi sekä muusta osaamisestasi. Siihen voidaan kirjata myös sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat karttuneet uran ja elämän aikana, mutta joista ei ole välttämättä saatu todistusta, kuten viestinnälliset taidot. Europassi-ansioluettelo auttaa sinua tunnistamaan ja kuvailemaan omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi.

Europassin ansioluetteloon voidaan liittää myös muita Europass-asiakirjoja.

Miten Europass-ansioluettelo tehdään?

Voit täyttää ansioluettelon sähköisellä työkalulla Europass-portaalissa. Noudata työkalusta löytyviä ohjeita ja käytä esimerkkejä apunasi. Saat valmiin ansioluettelon itsellesi sähköisesti tallentamalla sen tietokoneellesi tai sähköpostitse.

Luo ansioluettelo nyt >

Jos olet laatinut Europass-ansioluettelosi sille tarkoitetulla sähköisellä työkalulla, voit ladata sen uudelleen työkaluun ja päivittää tiedot.

Päivitä Europass-ansioluetteloasi>

Vihjeitä hyvän Europass-ansioluettelon tekemiseksi

  • varaa tarpeeksi aikaa
  • ensimmäisellä kerralla joudut pohtimaan omaa osaamistasi ja miten voit parhaiten kuvailla sitä
  • keskity olennaiseen ja ilmaise asiat lyhyesti
  • mieti millainen osaaminen on olennaista hakemassasi työssä, voit päivittää ja muokkata ansioluetteloasi sen mukaan
  • voit myös tuoda esiin tietoja ja taitoja, joita on kertynyt esimerkiksi harrastusten kautta
  • usein kaksi sivua riittää

Esimerkkejä Europass-ansioluetteloista

Esimerkkejä ansioluettelosta eri kielillä >>

Europass- kielipassi

Europass-kielipassin avulla kuvaat kielitaitoasi yleiseurooppalaisella kuusiportaisella taitotasoasteikolla. Taitotaso on määritelty yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti ja se on käytössä kaikkialla Euroopassa.

Kielipassin avulla kuvaat kielitaitoasi monipuolisesti: sekä puhumisen, kirjoittamisen että ymmärtämisen taidot arvioidaan. Sillä ei ole merkitystä missä ja miten kielitaito on hankittu.

Kielipassiin voi kirjata myös kielitutkintoja sekä kieliin liittyviä opintoja.

Miten Europass- kielipassi tehdään?

Voit täyttää kielipassin suoraan sähköisellä työkalulla Europass-portaalissa. Noudata työkalusta löytyviä ohjeita ja esimerkkejä. Saat valmiin kielipassin itsellesi sähköisesti (tallentamalla tai sähköpostitse).

Luo Europass-kielipassi nyt >>

Jos olet laatinut Europass-kielipassin sille tarkoitetulla sähköisellä työkalulla, voit ladata sen uudelleen työkaluun ja päivittää tiedot.

Päivitä Europass-kielipassia >>

Vihjeitä hyvän Europass-kielipassin tekemiseksi

• kielenoppimista tapahtuu opintojen lisäksi myös matkoilla, harrastuksissa ja työssä
• kielipassissa voit kuvata missä ja miten olet vierasta kieltä oppinut
• voit liittää kielipassiin kopiot suorittamistasi kielikokeista ja -kursseista
• kielitaitosi kehittyy jatkuvasti: pidä kielipassi ajan tasalla. Samalla voit myös arvioida omaa kehittymistä

Esimerkkejä kielipassista eri kielillä >>

European Skills Passport -osaajan portfolio

European Skills Passport -kokonaisuus on osaamisesi sähköinen portfolio. European Skills Passport tukee ansioluetteloasi.

Voit koota European Skills Passport -kokonaisuuteesi muita Europassin asiakirjoja, esim. Europass-kielipassin ja muita dokumentteja, jotka kertovat osaamisestasi. Tällaisia dokumenttaja ovat muun muassa työ- tai tutkintotodistukset.

Miten European Skills Passport- luodaan?

Voit koota portfolion helposti sähköisellä työkalulla Europass-portaalissa. Noudata työkalusta löytyviä ohjeita ja esimerkkejä. Saat valmiin asiakirjan itsellesi sähköisesti (tallentamalla tai sähköpostitse).

Luo European Skills Passport nyt >>

Jos olet jo koonnut European Skills Passport -kokonaisuuden aiemmin, voit ladata aiemmin kokoamasi portfolion uudelleen työkaluun ja muokata sitä.

Päivitä European Skills Passport -kokonaisuuttasi >>