Liikkuvuustodistukseen merkitään kaikki jaksot, jotka olet viettänyt oppimistarkoituksessa toisessa Euroopan valtiossa.

Europass-liikkuvuustodistus

Europass-liikkuvuustodistukseen merkitään jaksot, jotka olet viettänyt oppimistarkoituksessa toisessa Euroopan valtiossa. Tällaisia koulutusjaksoja voivat olla työharjoittelu, opinnot osana vaihto-ohjelmaa tai vapaaehtoistyö kansalaisjärjestössä, jos ne ovat osa opintojasi.

Eurooppalainen koulutusjakso on oppimistarkoituksessa ulkomailla viettämäsi jakso, joka suoritetaan yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien puitteissa tai joka täyttää seuraavat kriteerit:

  • jakso kuuluu lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin,
  • lähettävä ja vastaanottava taho tekevät jaksosta kirjallisen sopimuksen ja
  • kumpikin osallistujamaa on EU- tai ETA-maa.

Eurooppalaista koulutusjaksoa valvoo kaksi kumppanuusorganisaatiota, toinen lähtömaassa ja toinen isäntämaassa. Kumppanit sopivat koulutusjakson tarkoituksesta, sisällöstä ja kestosta. Kumppaniorganisaatiot voivat olla korkeakouluja, oppilaitoksia, koulutuskeskuksia, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä jne.

Mistä liikkuvuustodistuksen voi saada?

Eurooppalaisen koulutusjakson kumppanuusorganisaatiot täyttävät Europass-liikkuvuustodistuksen. Ota yhteyttä organisaatioon, joka lähettää sinut eurooppalaiselle koulutusjaksolle ja pyydä heitä tarvittaessa ottamaan yhteyttä kansalliseen Europass-keskukseen.

Lisätietoja myös Europass-portaalista >>

Oppilaitosten edustajien omat sivut liikkuvuustodistuksen myöntämiseksi: oppilaitokset > liikkuvuustodistus >>