Kansainvälinen osaaminen tärkeää yrityksille

Kansainvälinen kokemus kehittää taitoja, joita arvostetaan työmarkkinoilla.

Kansainvälinen osaaminen on yhä tärkeämpää pienille ja keskisuurille yrityksille, Veli-Matti Lamppu kertoo. Kansainväliset kokemukset kerryttävät taitoja, joita tarvitaan kaikissa työpaikoissa: sosiaalisia taitoja, kykyä pärjätä erilaisissa haasteissa, kulttuurien ymmärtämistä. Oma-aloitteisuutta ja uskallusta. Kielitaitoa.

Veli-Matti Lamppu

Lamppu on osaamisesta ja innovaatioista vastaava johtaja Suomen Yrittäjissä. Lamppu oli mukana työryhmässä, jossa vuosikymmen sitten mietittiin Europassin tuomista Suomeen. Lamppu näkee, että kymmenessä vuodessa Europassi on kehittynyt hyvään suuntaan. “Europassi antaa mahdollisuuden kuvata konkreettisesti osaamista”, hän sanoo.

Osaamisperusteisuus on saanut vahvemmin jalansijaa myös yritysten rekrytoinnissa. Tutkinnot ja todistukset eivät välttämättä kerro riittävästi siitä, mitä työntekijä pystyy tekemään. Lamppu kertoo, että yrittäjät sanovat, että nuoret työnhakijat eivät aina osaa riittävän hyvin kuvata osaamistaan. “Europassi on tähän kätevä työkalu”, hän sanoo.

Kansainvälisyys avaa mahdollisuuksia

Yritysten välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon ne hyödyntävät kansainvälistä osaamista. Lamppu puhuu murrosvaiheesta. Selkeä jako suuryritysten ja pienten- ja keskisuurten välillä alkaa olla menneisyyttä, samoin selkeä jako yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

Yrittäjät odottavat potentiaalisilta työntekijöiltä korkeaa ammattitaitoa, mutta ammattitaitoisia hakijoita saattaa olla paljon. Erottautuminen työnhaussa voi tapahtua vähemmän konkreettisten asioiden kautta - esimerkiksi ulkomailla hankittujen taitojen avulla.

“Pienessä yrityksessä se nuori työntekijä, joka on kartuttanut kansainvälistä kokemusta esimerkiksi Erasmus- vaihdossa tai -harjoittelussa, voi olla strategisesti keskeinen. Hän voi avata aivan uusia verkostoja yrityksen hyödynnettäväksi”, Lamppu kertoo.

“Itseohjautuvuutta myös arvostetaan, ja uskon, että se kehittyy kansainvälisten kokemusten kautta”, hän lisää.

Avoimin mielin harjoitteluun

Lukuisat korkeakouluopiskelijat lähtevät vuosittain eri puolille Eurooppaa Erasmus-vaihto-ohjelman kautta. Lamppu kannustaa opiskelijoita lähtemään ulkomaille myös töihin. “Työharjoitteluun kannattaa suhtautua kunnianhimoisesti: miettiä, voisiko ulkomailla tehdystä harjoittelusta saada osaamista, joka auttaisi uralla eteenpäin”.

Lamppu kehottaa opiskelijoita suhtautumaan työharjoitteluun samanlaisella vakavuudella ja kunnianhimolla kuin itse opintoihin. “Kannattaa olla myös avoimin mielin sen suhteen, minkälaiseen firmaan menee harjoitteluun”, Lamppu huomauttaa.

Työ tunnetussa isossa konsernissa näyttää hyvältä ansioluettelossa, mutta työskentely pienessä firmassa kehittää laaja-alaista osaamista, koska työtehtävät ovat usein monipuolisempia. Suuryrityksessä työtehtävät ovat tyypillisesti erikoistuneempia kuin pienessä perheyrityksessä. “Harjoittelu pienessä yrityksessä voi antaa laajempaa näkökulmaa oman alan työnhakuun”, Lamppu sanoo.

Vaikka kansainvälinen osaaminen on yrityksille tärkeää, ne eivät välttämättä tunne Erasmus-ohjelman kaltaisia kansainvälistymisen väyliä tai kansainvälisen osaamisen kuvaamiseen soveltuvia työkaluja, kuten Europassia. Työnhakijan täytyy siis itse panostaa kansainvälisen kokemuksensa kuvaamiseen, jotta sen kautta kertynyt osaaminen tulee selväksi myös potentiaaliselle työnantajalle.

Yrittäjyys nousussa

Lamppu kertoo, että yrittäjäasenne on työntekijöillekin entistä tärkeämpi: työntekijän pitää ymmärtää myös bisnestä. Samalla korkeakouluopiskelijoiden asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet selvästi myönteisimmiksi. Yksi syy tähän on se, että työelämä on muuttunut. Yhä useammat ihmiset tekevät yrittäjänä työtä, jota aikaisemmin olisivat tehneet julkisen tai yksityisen sektorin palveluksessa.

Myös asenteet työhön ovat muuttuneet. Lamppu huomauttaa, että aikaisemmin työtä on pidetty itseisarvona, mutta varsinkin nuoremmat ikäluokat kaipaavat nykyään työltä merkityksellisyyttä. Pelialan intohimoiset kasvuyrittäjät ovat olleet paljon julkisuudessa.

“Tämä on positiivinen trendi, joka tekee yrittäjyydestä houkuttelevampaa. Ihmiset haluavat työn kautta toteuttaa itseään, tavoitella unelmiaan”.

Teksti: Juha Rudanko
Kuva: Samuli Siirala

Veli-Matti Lamppu Kansainvälinen kokemus antaa tärkeitä perustaitoja, joita tarvitaan työelämässä menestymiseen.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Kommentointiohje

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy kirjoituksen aiheeseen. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat kirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallitus, europassi@oph.fi.

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä miinus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.