Anteckna internationell erfarenhet i Europasset

Pauliina Savola var den första praktikanten vid Utbildningsstyrelsens Europass-center. Då Europass nu firar sitt tioårsjubileum funderar hon över sina erfarenheter av internationell verksamhet.

"Praktiken förstärkte känslan av att jag vill jobba med internationella frågor", berättar Pauliina Savola.

Pauliina Savola

Savola var den första praktikanten som jobbade vid Utbildningsstyrelsens Europass-center. Europasset firar tioårsjubileum i år. År 2014 gjordes i Finland över 200 000 Europass-meritförteckningar och tusentals Europass-språkpass.

Europasset är särskilt populärt bland ungdomar som har studerat eller haft en praktikperiod utomlands. Alla som utexamineras från en yrkesläroanstalt eller en yrkeshögskola i Finland får Europasset som bilaga till examensbetyget. Detta innehåller tilläggsinformation om examen särskilt med tanke på internationell jobbsökning.

Savola arbetar även idag med internationella frågor. Hon ansvarar för internationella relationer mellan organisationer och frågor som rör internationella studier och utvecklingssamarbete vid Finlands studerandekårers förbund SAMOK.

I en invandrarklass utan att kunna språket

Savola minns med värme sin fyra månader långa praktikperiod år 2006. "Europass-centret är den enda praktikplats som jag fortfarande besöker."

Savola berättar att praktiken var välorganiserad och man hade noggrant tänkt igenom praktikantens roll. Savola deltog i marknadsföringen av Europasset och fick möjlighet att redigera en publikation om utbildningssystemet i Ryssland. Savola återvände till Utbildningsstyrelsen som tjänsteman 2008.

Savola säger att hennes intresse för internationella frågor föddes i den egna barndomsfamiljen. Båda hennes föräldrar hade bott utomlands och man diskuterade internationella frågor hemma.

När Savola var 12 år gammal flyttade familjen till USA för ett halvt år. Då kunde hon knappt någon engelska alls och var enligt egna ord väldigt blyg. "Jag fick gå i en klass för invandrare och i början kunde jag inte ett ord engelska. Redan efter ett par månader fick jag flytta till en vanlig klass och snart var jag bäst i klassen i engelska. Mitt självförtroende växte mycket."

Savola har skaffat sig en hel del internationell erfarenhet. Hon har varit praktikant vid Finlands FN-representation i New York, varit utbytesstuderande i Skottland ett år och jobbat på Finlands ambassad i London.

I kö för en presenning

Den utlandserfarenhet som kanske gjort störst intryck på Savola var de fem månader som hon jobbade som volontär i Nepal via Volontärprogrammet i syd. Genom programmet sänder finska organisationer volontärer för jobb i samarbetsorganisationer i utvecklingsländer. Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa fungerar som förmedlare. Savola jobbade som volontär för finländska Interpedia i den nepalesiska organisationen Loo Niva, som verkar för barnens rättigheter och rätt till utbildning.

Savola ville ha praktiska erfarenheter från ett utvecklingsland, eftersom hon ansvarar för utvecklingssamarbetsfrågor i SAMOK. "Jag ville också dra nytta av mina erfarenheter i kommunikation och lobbning eftersom organisationen strävar efter att effektivisera sitt påverkansarbete".

Det var inte lätt att anpassa sig till en helt annorlunda kultur. Svårast var det att vänja sig vid att det nästan inte fanns något privatliv. "Allt är gemensamt, alla känner till allas förehavanden. Också tidsuppfattningen är annorlunda. Inget planeras så noggrant som i Finland", konstaterar Savola. Det var också omöjligt för en ljus kvinna att smälta in i mängden. "Det gick inte att dölja sin hudfärg och på många platser särbehandlades man."

Savolas tid i Nepal förändrades totalt när det blev jordbävning. Hon var halvvägs i sin volontärperiod när en jordbävning orsakade stor förstörelse i Nepal i slutet av april 2015.

Den starka samhörigheten efter katastrofen gjorde stort intryck på Savola, då människor delade med sig av det som de hade kvar.

Området där Savola bodde klarade sig undan de värsta skadorna. Trots det tillbringade hon de första nätterna efter jordbävningen i ett tält som snabbt slogs upp. "År 2008 rapporterade jag om FN:s humanitära hjälpåtgärder i Finlands FN-representation. Nu stod jag själv och köade för en presenning. Känslan var rätt surrealistisk."

Internationell erfarenhet är yrkesskicklighet

I sin blogg beskriver Savola hur märkligt det kändes när hon märkte att jordbävningen i Nepal så småningom fick allt mindre spaltutrymme i nyhetsrapporteringen i Finland. Samtidigt kretsade livet i Nepal länge kring hur man skulle komma på fötter igen efter all förstörelse.

Det kändes bra att komma tillbaka till Finland, men atmosfären i hemlandet kändes negativ. I Nepal ger man i regel inte uttryck för negativa tankar direkt eller offentligt.

Eftersom det inte är så länge sedan Savola kom hem är det fortfarande svårt att utvärdera betydelsen av erfarenheten. Savola säger dock att hon lärt sig mycket av alla sina internationella erfarenheter, t.ex. tolerans, empati och förmåga att förstå olika människor.

I SAMOK jobbar Savola för att alla studerande ska ha möjlighet att skaffa sig internationella erfarenheter. Savola säger att internationell erfarenhet idag är en del av yrkeskompetensen.

"Vi är inte ensamma här i världen. Det finns knappast några branscher där man inte behöver ha kunskap om internationell politik och olika kulturer", säger hon.

Europasset som modell

Studeranden har många möjligheter att åka på utbyte. Utländska studerande och lärare bidrar också till internationaliseringen i våra inhemska högskolor.

Europasset är ett fungerande hjälpmedel för att beskriva sitt internationella kunnande. Savola har själv använt Europasset i flera jobbansökningar.

En fördel med Europasset är enligt Savola att arbetssökanden kan lyfta fram till exempel sina sociala och organisatoriska färdigheter i meritförteckningen. "Även om man inte kommer att använda Europasset lönar det sig att bekanta sig med det och dra nytta av modellen i den egna CV:n."

Pauliina SavolaPauliina Savola var den första praktikanten vid Europass-center. Då Europass nu firar sitt tioårsjubileum funderar hon över sina erfarenheter av internationell verksamhet.

Text: Juha Rudanko
Bild: Samuli Siirala

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sju plus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.