Är 15 olika inkomstkällor: överdrift eller trygghet?

Min pappa jobbade hela sitt liv för samma arbetsgivare. För den yngre generationen är situationen annorlunda. Många unga vuxna föredrar lite föränderlighet i livet – och arbetslivet. Då framtidsutsikterna är fulla av frågetecken och osäkerhetsfaktorer, kan en livslång karriär hos samma arbetsgivare kännas orealistisk. Arbetsmarknaden och samhället som helhet verkar vara i en ständig förändringsprocess. Eller är det bara en illusion?


Att vara resereporter skulle säkerligen vara en trevlig inkomstkälla enligt många.

I början av året lyssnade jag på ett intressant seminarieföredrag där Alf Rehn, professor i företagets organisation och ledning vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi, berättade om framtidsutsikterna för högskolestuderande. Rehn inledde tillfället med att säga att de äldre generationerna har snappat åt sig de ”lätta” arbetsplatserna. Säkra, långvariga och stabila arbetsmöjligheter är den snö som föll ifjol och den yngre generationen måste finna sig till rätta.

Rehn uppmuntrade alla högskolestuderande som var på plats att redan i förväg tänka på möjliga alternativplaner för framtiden. Om den nuvarande banan skulle visa sig utmanande eller omöjlig i framtiden, skulle det vara bra enligt Rehn att ha en plan B och C i bakfickan. Bl.a. frilansarbete och etablerade nätverk kan visa sig vara mycket nyttiga i situationer där man försöker etablera sig på nya yrkesbanor. Rehn ansåg det farligt att invagga sig i säkerhet att det man gör nu skulle också fungera i framtiden. Hur kan vi ens veta vad det finns för jobb i framtiden?

Jag läste nyligen en artikel i Business Insider där Pauline Paquin berättade om att hon har sammanlagt 15 inkomstkällor. I början kändes mängden alltför stor. Kan en människa på riktigt behöva sammanlagt 15 inkomstkällor för att försörja sig? Å andra sidan kan det vara klokt att förbereda sig för många olika framtidsscenarier under osäkra tider. Paquin reflekterade över faktumet att då framtiden är osäker på många sätt, kan det vara tryggare att inkomsterna består av flera bäckar istället för en stor ström. Paquin får månatliga inkomster bl.a. från att laga mat till utländska gäster och skriva som frilansjournalist.

Framtidsforskaren Ilkka Halava har flera gånger påpekat att i stället för ”Vad skall jag bli när jag är stor?”, borde man i själva verket tänka på ”Vad blir jag därnäst?”. Det är klart att flexibilitet och nyfikenhet har blivit allt viktigare egenskaper på arbetsmarknaden. Är fast anställning med andra ord ute? Detta skulle vara överdrift – men när har det varit en dålig sak att vara förberedd?

Maaria Tirri är innehållsleverantör för Europass

Text och fotografi: Maaria Tirri

Framtidsutsikterna gällande arbetsmarknaden är osäkra och fulla av frågetecken. Hur kan man bäst förbereda sig för detta? Är 15 inkomstkällor definitivt för mycket – eller just lagom?

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är tre minus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.