Att vara praktikant vid Finlands ständiga representation vid Unesco – en oförglömlig upplevelse

Jag tillbringade sommaren 2015 i Paris, Frankrike som högskolepraktikant vid Finlands ständiga representation vid Unesco. Denna praktikperiod var en av de mest lärorika erfarenheterna i mitt liv.

Jag har redan länge velat bekanta mig med Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Unesco har som syfte att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. Denna internationella organisation har 195 medlemsländer, varav Finland är ett. Jag är i slutskedet av mina studier i franska vid Åbo Akademi, så Unescos säte i den franska huvudstaden kändes mycket lockande. Möjligheten att uppleva något nyttigt och oförglömligt kändes för perfekt att hoppa över. Så jag grep tag i den.

Maaria Tirri

I februari 2015 erbjöds jag praktikplatsen vid Finlands ständiga representation vid Unesco för sommaren 2015, efter en lyckad telefonintervju. Finlands ständiga representation, som namnet säger, representerar Finland inom den internationella organisationen, på samma sätt som en ambassad representerar en stat inom en annan stat. Representationen tjänar de politiska beslutsfattarna, den offentliga förvaltningen och det finska samhället i syfte att befrämja ekonomisk och samhällelig utveckling och uppnå utrikespolitiska målsättningar.

Som högskolepraktikant vid Finlands ständiga representation kokade jag inte endast kaffe (fastän jag gjorde det också, ty jag älskar kaffe). Representationen är mycket liten vilket innebär att också praktikanterna får ansvarsfulla arbetsuppgifter. Jag hade som huvuduppgift att delta i möten, seminarier och presskonferenser och sedan rapportera om dem för Finland. Jag skapade också innehåll, då det begärdes, för representationens nätsidor. Jag tog också hand om representationens e-posttrafik, posttrafik och andra löpande ärenden. För det mesta satt jag ändå på möten; i vissa var jag Finlands enda representant medan i andra fanns det flera finländska diplomater och experter.

Min tid som högskolepraktikant var ytterst fascinerande: mina arbetsuppgifter var mycket varierande och ansträngande och jag fick både jobba i samarbete med flera parter samt arbeta självständigt. Jag tyckte att mötena och seminarierna var speciellt lärorika och intressanta, ty deras tema varierade från värnandet av kulturarv till att förebygga de ungas radikalisering. Mycket dagsaktuella ärenden, skulle jag säga. Under sommaren lärde jag mig mera om undervisning, kultur och vetenskap än någonsin tidigare.

Vid sidan om officiella evenemang, uppmuntrades jag också att fara på konstutställningar, dansutställningar och cocktailbjudningar som ordnades av Unesco och de ständiga representationerna. Jag gillade dem mycket, delvis p.g.a. de var fina erfarenheter och delvis p.g.a. att de erbjöd en möjlighet att skapa nyttiga och intressanta nätverk. I själva verket gillade jag mest just interaktionen med andra under min praktikperiod. Under sommaren var jag i ständig kontakt med Unescos sekretariat, finländska diplomater och de som jobbade för de andra representationerna. Man kan säga att då man arbetar vid Finlands ständiga representation vid Unesco, har man ”en fot i Finland och en annan i den internationella arbetsgemenskapen”.

Den svåraste delen av praktiken var att försöka förstå den stora bilden. Unesco som organisation är massiv med oräkneliga program, organ, avtal och deklarationer. Arbetsdagarna kunde bli långa, tidtabellerna var hårda, byråkratin var trög och plötsliga omsvängningar kunde hända när som helst: allt detta kunde tidvis kännas tungt. Sedan fanns det den ekonomiska sidan. Som praktikant fick jag en liten praktiklön. I en dyr huvudstad som Paris var det tidvis svårt att få pengarna att räcka till, vilket orsakade då och då ångest. Största delen av de andra praktikanterna fick ingen lön, så allt är relativt. Sist och slutligen kan min praktik beskrivas som en ytterst fascinerande, lärorik och givande erfarenhet. Men den var alltför kort. Jag skulle mycket gärna återvända till Unescos mötessalar. Kanske en dag.

Vad krävs för en lyckad praktik vid Finlands ständiga representation vid Unesco? För det första var min kärlek för språk mycket nyttig. Kunskaper i finska, engelska, franska och svenska är nödvändiga. Andra språkkunskaper kan vara till fördel. Under möten finns det simultantolkning och jag var varenda gång imponerad av simultantolkarnas otroliga kunskaper. Utöver språkkraven, har en individ som är intresserad av internationella ärenden som gäller utbildning, kultur och vetenskap goda chanser att lyckas. Dessutom är en flexibel och öppen personlighet förknippad med viljan att lära absolut nyttig. Skulle det kunna vara du, kära läsare?

Jag uppskattade oerhört mycket att bättre bekanta mig med en organisation som strävar efter att göra världen bättre. Unesco syftar att skapa fred i världen. Det är något som utan tvivel krävs i dagens samhälle.

Text: Maaria Tirri

Fotografi: Jussi Nuorteva

Maaria Tirri är innehållsleverantör för Europass

Maaria TirriHögskolepraktik ger nyttig och uppskattad arbetserfarenhet. Maaria Tirri, 29 år, var tre månader som praktikant vid Finlands ständiga representation vid Unesco i Paris, Frankrike. Hennes sommar blev oförglömlig.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fyra minus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.