Efter det gömda kunnandet

CIMO och Demos Helsinki ordnade en internationell ”Hidden Competences” konferens den 11.6. Temat för konferensen var ett bättre utnyttjande av internationellt kunnande. Arbetsgivarna fäster inte nödvändigtvis uppmärksamhet vid internationellt kunnande i rekryteringsskedet, fastän arbetsgivarna uppskattar precis egenskaper som är förknippade med internationellt kunnande. En ny grupp av nyfikna individer - intresserade av de stora frågorna i världen - håller på och tar över den ledande ställningen som den kreativa gruppen har tidigare haft. Men den nyfikna gruppen och dess medlemmar identifieras inte ännu i rekryteringsskedet.

Från kreativitet till nyfikenhet

I dagens läge bildas internationella nätverk också i mycket överraskande ställen. Ett exempel på detta är en jordbrukare som kan vara i kontakt med andra jordbrukare på andra sidan jorden. På grund av detta borde man lägga märke till internationellt kunnande i varenda situation och yrke. Internationellt kunnande bör inte underskattas.

Under seminariet diskuterades det hur gömt kunnande skulle kunna fås i bruk. Arbetstagarna borde bli medvetna om sitt kunnande och arbetsgivarna borde veta hur man letar efter och hittar nyttig arbetskraft. Endast en liten del av arbetsgivarna uppmärksammar det internationella kunnandes fördelar.

”Vi bör övergå från kreativitet till nyfikenhet”, konstaterar Juha Leppänen från Demos Helsinki. Nya egenskaper som berättar om internationell erfarenhet lyfts fram i stället för tidigare uppskattade egenskaper. Också arbetsgivarna borde fästa uppmärksamhet vid dessa nya egenskaper.

Hur får man fram gömt kunnande? En lösning som föreslogs var samarbete mellan studeranden, läroanstalter och arbetsgivare. Till detta hör också en gemensam terminologi för att beskriva kunnandet samt letandet efter ett gemensamt intresse. Allt handlar sist och slutligen om samarbete mellan olika grupper. När modern teknologi möjliggör samarbete gällande vad som helst när som helst, är möjligheterna till samarbete mitt framför näsan.

En produktiv, uthållig och nyfiken expert

Hur mäter man internationellt kunnande? Språkkunskaper, kulturellt kunnande och tolerans har länge varit de tre faktorer med vilka man har mätt internationellt kunnande. Nu kan man vid sidan om dem också lyfta fram tre nya faktorer: produktivitet, uthållighet och nyfikenhet. Tillsammans bildar de ett utvidgat internationellt kunnande. Med andra ord håller också internationellt kunnande på att förändras.

Internationell rörlighet är lätt i dagens samhälle. Men hur är läget med personer för vilka det inte är möjligt? Diskussion väcktes bl.a. om hur man kan förvärva internationell erfarenhet utan att studera eller arbeta utomlands. Till exempel projekt i samarbete med utbytesstuderanden är nyttiga: i grupparbeten måste man bl.a. använda ett språk som är gemensamt för alla. Man måste också vara tolerant, produktiv och nyfiken om den andras bakgrund och arbetsmetoder. På detta sätt kan även personer som inte själv åker utomlands lära sig internationella arbetssätt och internationalism. Beklagligen nämns denna typ av internationellt kunnande sällan i meritförteckningen.

Verktyg för att bevisa internationalism

Arbetssökanden borde uppskatta sin internationella erfarenhet och berätta vidare om den. Detta har att göra med en av seminariets viktigaste frågor: hur kan arbetssökanden känna igen sitt eget kunnande? Hur får man arbetsgivarna att fästa uppmärksamhet vid detta internationella kunnande? Man behöver inte leta länge efter svaret, för att det redan finns flera verktyg för att bevisa internationellt kunnande.

Till exempel Europass är ett effektivt verktyg för detta ändamål. Med andra ord kan Europass vara ett verktyg med vilket man berättar om sin internationella erfarenhet till arbetsgivaren. Kanske internationella helheter sammasatta av olika dokument, som Europass, är en framtida metod för att identifiera det egna kunnandet och synliggöra det. Från denna synvinkel kan man också utveckla redskapen mot rätt håll, d.v.s. mot att stödja bevisandet av internationellt kunnande.

Text: Anna-Riikka Oravakangas / Översättning: Maaria Tirri
Bilder: Tiina Lehmusvaara/CIMO

Innebörden av internationellt kunnande och hur det kan effektivt utnyttjas diskuterades i konferensen ”Hidden Competence”.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fem plus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.