En arbetsplats är nyckeln till samhället

Att få ett arbete är den viktigaste utmaningen när det gäller integrering av invandrare – och språkkunskaper är det viktigaste för att få ett arbete. Nikolay Karpov som flyttat från Ryssland till Finland hjälper invandrare att komma i gång i det finländska arbetslivet.

”I många rapporter och på seminarier konstateras det att Finland behöver mer invandrare i arbete, eftersom så många finländare snart går i pension” säger invandrarkoordinatorn Nikolay Karpov från Sastamala utbildningssamkommun.

I sitt arbete hjälper Karpov invandrare att få fotfäste i det finländska arbetslivet. Han hjälper till med att skriva ansökningar, öppna konto och andra grundläggande ärenden som ska skötas när man flyttar till ett nytt land.

Karpov är väl insatt i situationen när det gäller invandrarnas sysselsättning, för han har själv flyttat till Finland från Ryssland. ”Det var lätt för mig att slå mig ner i Finland, det var inga problem.”

Språkkunskaper i nyckelposition

Att lära sig språket hör till de viktigaste utmaningarna för invandrare när det gäller sysselsättningen. För Karpov själv var språket inget problem utan tvärtom en fördel – han är utbildad lärare i finska och översättare. Till invandrarkoordinatorns arbete hör också att tolka mycket.

Karpov anställdes som invandrarkoordinator 2007, när det kom fyrtio ryska svetsare för att arbeta i Parkano. Man ville ha en person som talar både finska och ryska för att sköta praktiska ärenden.

”Jag hade redan tidigare när jag arbetade i Finland märkt att det finns mycket ryska arbetstagare här som inte ännu kan så bra finska, och jag undrade hur de klarar sig”.

Karpov hjälpte också sina ryska vänner som bor i Finland att sköta praktiska saker redan innan han började arbeta med det. ”Om man inte kan språket är det svårt här”.

Enligt Karpov är det för många svårare att lära sig finska än till exempel engelska, och människor som arbetar på dagarna kan ha svårt att studera ett nytt språk på kvällarna. ”Svetsarna kom hit utan att kunna någon finska alls. Att som vuxen studera ett nytt språk från början är inte lätt.”

”Det finns naturligtvis alltid de som uppnår goda språkkunskaper snabbt”, tillägger Karpov.

Kunnandet avgör

Att få arbete är nyckeln till integrering. Utgångsläget för svetsarna som kom till Parkano var bra, eftersom alla redan hade arbetsavtal.

”Ett arbetsavtal är som ett pass, det öppnar många dörrar i samhället”, säger Karpov.

Karpov betonar att den egna aktiviteten inverkar stort på jobbmöjligheterna. ”Om man bara läser annonserna på sidan mol.fi missar man en stor del av arbetsplatserna. Man ska fråga bekanta, vänner och släktingar, dra nytta av alla tänkbara kanaler”.

Som en följd av recessionen permitterades en del av svetsarna. Ett aktivt sökande efter arbete gav emellertid resultat: en del av dem hittade arbeten på olika håll i södra Finland och ända i Lappland.

En särskild utmaning när det gäller att få arbete är en utbildning som genomförts utomlands. För en examen som slutförts utomlands kan man söka erkännande hos Utbildningsstyrelsen. Med ett erkännande av examen kan man visa arbetsgivaren vilken finländsk utbildning examen motsvarar. Det är inte säkert att examen erkänns som sådan. För att uppnå kompetens kan kompletterande studier krävas.

Erkännande krävs för många arbeten inom den offentliga sektorn. För rätten att utöva yrken inom vissa branscher ansvarar de respektive myndigheterna i branschen.

Fastän ett officiellt erkännande kan krävas för många arbeten framhåller Karpov det egna kunnandets betydelse. Det beror helt på branschen hur man förhåller sig till en utbildning som fullgjorts utomlands, påpekar han. Det är en helt annan sak om arbetsgivaren söker en diplomingenjör än en svetsare.

”För en svetsare är det lätt att ordna ett test på arbetsplatsen för att se vad personen kan. Det viktigaste är att man behärskar yrket väl”.

Målmedvetenhet är viktig

För Karpov var det ett naturligt val att flytta till Finland. Karpov studerade till lärare i finska i Petroskoj. I S:t Petersburg och Moskva är det efterfrågan på kunskaper i finska, berättar han. Men från Petroskoj är det kortare väg till Finland än till Moskva”, ler han.

Karpov själv hade ett klart mål: han drömde om ett arbete där han skulle kunna utnyttja sina kunskaper i finska och modersmålet ryska. Han betonar att ett klart mål är viktigt för en invandrare.

Många som kommer till Finland lockas av den allmänna säkerheten och inte nödvändigtvis av lönenivån, påpekar Karpov. I S:t Petersburg kan man lätt få högre lön än i Finland.

”Å andra sidan beror det också på en människas karaktär om en flytt till Finland lockar. Den finländska tystnaden passar inte alla, säger han med ett skratt.

Text: Juha Rudanko

Foto: Samuli Siirala

Att få ett arbete är den viktigaste utmaningen när det gäller integrering av invandrare – och språkkunskaper är det viktigaste för att få ett arbete.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är två minus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.