En bra ansökan kan öppna dörrar

Joni Mäkinen som ansvarar för ett rekryteringsprogram för unga experter på Capgemini uppmuntrar arbetssökande att noga fundera på varför de vill jobba just på ett speciellt företag.

”Vi får de nyaste idéerna på marknaden och nya krafter till företaget”, beskriver Joni Mäkinen bakgrunden till Capgeminis rekryteringsprogram. ”Programmet är ett effektivt sätt att rekrytera. De unga får en bra skjuts in i arbetslivet”, berättar Mäkinen.

Joni Mäkinen från Capgemini

Capgemini är ett av de största företagen i världen som erbjuder tjänster inom konsultation, teknologi och utläggning på entreprenad. Capgemini planerar och integrerar tekniska lösningar som stöder kundernas affärsverksamhet.

HR Professional Mäkinen ansvarar för Capgeminis program Young Professionals Academy. Via programmet rekryterar Capgemini 10–20 unga arbetssökande som är nyutexaminerade eller i slutskedet av studierna. Det kommer några hundra ansökningar.

Största delen av de rekryterade arbetstagarna har också stannat kvar i firman, berättar Mäkinen. Motsvarande rekryteringsprogram är i bruk i många stora företag ute i världen och flera firmor har liknande program även i Finland.

”När man samtidigt rekryterar en större grupp arbetstagare bildar de nätverk. Det nätverket kan de dra nytta av under hela yrkesbanan”, påpekar Mäkinen.

Avsikten är också att de nya arbetstagarna från början vänjer sig vid att arbeta tillsammans med människor med olika bakgrund. Teamarbete betonas i affärsvärlden nuförtiden. ”Vi vill fostra folk till grupparbete ända från början.”

Äkta intresse syns

”Vi vill ha människor som vill lära sig mera”, betonar Mäkinen. Största delen av de sökande till Young Professionals Academy är nyutexaminerade eller studerande i slutskedet inom IT-branschen eller det ekonomiska området. Branschen är dock inte det viktigaste kriteriet vid rekrytering.

”Man måste ha något slag av kännedom om IT antingen genom studier eller genom fritidsaktiviteter. En sökande bör kunna motivera varför han eller hon vill komma in på den här branschen och just till det här företaget. Vi sätter också värde på internationell erfarenhet”.

Mäkinen uppmuntrar arbetssökande att skaffa så bra information som möjligt om det företag de söker jobb hos. Intresse för branschen och företaget syns i en bra ansökan. ”Vem som helst kan följa nyheterna i branschen och meddelanden från ett företag och på så sätt lära känna företaget man söker till bättre”, påpekar Mäkinen.

Ett vanligt fel är att samma ansökan skickas till flera arbetsplatser. Du kan i stället göra intryck på arbetsgivaren om du som arbetstagare har den attityden att vilken arbetsplats som helst inte duger utan att du vill ha just den här, beskriver Mäkinen.

Mäkinen uppmuntrar arbetssökande att också direkt kontakta anställda på företaget – det är en god möjlighet att för sig själv precisera uppfattningen om företagets verksamhet. Via sociala medier finns det många möjligheter att kontakta företag. Samtidigt kan man fråga vilken typ av kunnande företaget behöver.

”Ofta blir experterna också glada om någon frågar om deras jobb”, ler Mäkinen.

Meritförteckningen och ansökan stöder varandra

Mäkinen framhåller att all arbetserfarenhet beaktas när Capgemini rekryterar. ”Till exempel lär man sig något av alla sommarjobb, det må sedan vara att sälja glass eller att klippa gräs. Erfarenhet av olika branscher är värdefull eftersom våra kunder är verksamma inom olika områden”.

Det är alltså viktigt att inte underskatta sitt kunnande. Erfarenhet av flera slag kan visa arbetsgivaren att en sökande har egenskaper som önskas. ”Om man till exempel har varit scoutledare är det en värdefull ledarskapserfarenhet”.

För att kunna visa sin kompetens är det viktigt att satsa på skrivandet av arbetsansökan. En omsorgsfullt skriven ansökan ger också arbetsgivaren en signal om att den sökande är seriös.

Mäkinen betonar att meritförteckningen och arbetsansökan fungerar bäst tillsammans och kompletterar varandra. Av meritförteckningen bör det tydligt framgå vad den sökande kan just nu. Genom att läsa meritförteckningen bör rekryteraren få reda på vem den sökande är, vad han eller hon kan samt vilken erfarenhet personen har.

Det är ett allmänt fel att upprepa uppgifterna i meritförteckningen i arbetsansökan. Ansökan bör inriktas på framtiden: varför den sökande vill arbeta just i det här företaget, hur personen tänker utnyttja sitt kunnande i det kommande arbetet – och på vilket sätt han eller hon vill utvecklas.

Var dig själv i intervjun

Rekryteringsprocessen i Capgeminis program består av många faser. Mäkinen framhåller emellertid den traditionella arbetsintervjuns betydelse. De sökande som kommer till processens slutfas intervjuas av den blivande chefen tillsammans med personalchefen.

Det viktigaste även på intervjun är att den sökande noga har funderat på varför han eller hon söker just till det aktuella företaget. ”Att vara nervös på en intervju är naturligt och lite nervositet visar också arbetsgivaren att den sökande är seriös. Det är bäst att vara sig själv – det gör vanligtvis ett gott intryck”.

Rekryteringsprocessen är också en värdefull möjlighet till inlärning fast man inte blir vald just den gången. Man kan ringa rekryteraren och fråga vad man kan göra på ett bättre sätt, påpekar Mäkinen. ”Vi ger råd till dem som faller bort och föreslår vilka slags färdigheter det lönar sig att satsa på.”

Beakta också att vi vill rekrytera personligheter av många slag, framhåller Mäkinen. ”Vi vill inte att alla är stöpta i samma form!”

Text: Juha Rudanko
Bilder: Samuli Siirala

Joni Mäkinen som ansvarar för ett rekryteringsprogram för unga experter på Capgemini uppmuntrar arbetssökande att noga fundera på varför de vill jobba just på ett speciellt företag.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är noll plus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.