En fin möjlighet för unga och studeranden!

Europass-centrumen ordnar tillsammans en videotävling för unga och studerande: Europass Video Competition.

Meningen med tävlingen är att hitta videor som är kreativa, intressanta och oförglömliga. Med andra ord videor som man vill se och sprida vidare.

Hur kan man delta i tävlingen?

Man deltar i tävlingen genom att fylla i anmälningsblanketten och bifoga tävlingsvideons nätadress.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för alla invånare, som har fyllt 18 år, i de deltagande länderna.

När ordnas tävlingen?

Man kan delta i tävlingen under tidsperioden 19.10 - 16.11.2015.

En hurudan video har bästa chanser att vinna?

I tävlingen letar man efter videor som är så spännande och intressanta att de får mer och mer åskådare och de delas ut till andra.

Deltagaren får fritt bestämma videons stil och tema – samma gäller den berättelse som videon förmedlar. Endast kreativiteten ställer gränser! Vi har samlat in några tips och idéer men de är endast vägledande. Den som gör videon bestämmer vad han eller hon vill berätta med videon.

Du får mera information om begränsningar angående videon från tävlingsanvisningarna och tävlingens regler.

Ytterligare information

Ytterligare information om tävlingen: http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition och europassi(a)oph.fi

Exempel på en tidigare segerrik videon: https://www.youtube.com/channel/UCxl-Ei9oewwFwxFefqzzn1Q/featured

Europass Video tävlingen.

Europass video tävlingen.Europass-centrumen ordnar tillsammans en videotävling för unga och studerande: Europass Video Competition.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är tre plus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.