Europass förnyas

Europass-systemet togs i bruk i Finland 1.1.2005. Målet med Europasset har varit att stödja sökande av arbets- eller studieplatser i Europa genom att erbjuda verktyg med vilka européer bättre har kunnat visa sin kompetens. Under tolv år har systemet fått miljoner användare och det har utvecklats enligt användarnas behov.

Nu genomgår Europass-systemet en övergripande reform. Man övergår från ett dokumentbaserat system till en webbaserad serviceplattform som upprätthålls av kommissionen. Den nya webbplattformen erbjuder arbetssökande ett mångsidigt utbud av verktyg och tjänster för arbetssökning eller studier i EU-området. På serviceplattformen kommer det bl.a. att finnas information om studiemöjligheter, examina och referensramar för examina, möjligheter att erkänna kunskaper samt praxis för erkännande och handledning av studier. Dessutom erbjuder plattformen en gemensam modell för CV samt verktyg som gör det lättare att beskriva och utvärdera kunskaper.

Det nya Europass-systemet är också kopplat till EU:s andra verktyg och tjänster som gäller arbetsmarknaden och utbildningssystem, såsom EURES-portalen. Därmed säkerställer man bättre tjänster för medborgarna.

Utbildningsstyrelsen har koordinerat tillämpningen av Europasset i Finland från och med 2005 och fortsätter med uppgiften även då det nya Europass-systemet börjar gälla. Utbildningsstyrelsen svarar för tillämpning av, information om och utveckling av Europass-systemet i Finland.

Europass-beslutet ingår i den nya kompetensagendan för Europa som presenterades i juni 2016. EU-medlemsländerna, parlamentet och kommissionen uppnådde enighet om reform av Europass-systemet den 15 december 2017.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1266&langId=en

www.europass.fi

Europass-systemet togs i bruk i Finland 2005. Nu genomgår Europass-systemet en övergripande reform.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fem plus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.