Fri rörlighet inom EU – rör på dig du också!

Direktivet om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, som kom i kraft i 2004, är säkerligen bekant för många människor. I ett nötskal betyder detta att en unionsmedborgare har rätt att fritt resa till en annan EU-medlemsstat för en period under tre månader genom att visa ett personbevis eller ett pass. Vem som helst som har sökt visum eller tagit hand om administrativa formaliteter innan en resa kan uppskatta principen om fri rörlighet. Med andra ord kan man se principen som nyttig men vad om praktiken? Vad betyder EU:s direktiv om fri rörlighet för en EU-medborgare? Vad har det betytt för mig?

Mycket, är svaret.

Finländska högskolestuderanden uppmuntras att åka utomlands för att öka sina språkkunskaper, arbetserfarenheter och kunskaper i andra kulturer. Man behövde inte övertala mig länge. Som språkstuderande uppmuntrades jag inte endast att fara utomlands, utan ja tvingades att fara utomlands. En språkpraktikperiod utomlands är en obligatorisk del av mina huvudämnesstudier i franska samt mina biämnesstudier i italienska. Tillslut åkte jag inte endast två gånger på obligatorisk språkpraktik utomlands, utan jag åkte ännu flera gånger utomlands, helt frivilligt. Varför? För att jag erbjöds flera gånger en möjlighet som jag inte kunde, eller ville, vägra.

Under mina studier har jag haft ett sommarjobb i en liten stad i Bourgogne i Frankrike, där jag hade arbetsuppgifter inom logistik. Jag har också varit högskolepraktikant vid Finlands försvarsattachés byrå i Paris. Där bekantade jag mig bättre med försvarspolitik. Jag har också varit på Erasmus-utbyte i södra Frankrike under en härlig höstperiod. Dessutom har jag också varit på praktik på ön Réunion, som är en del av Frankrike (och EU), men ligger i Stilla havet. Där bekantade jag mig med verksamheten av en lokal tidning på denna paradisiska ö. I norra Italien har jag ordnat en internationell sommarkurs som Erasmus-praktikant. Där fick jag bl.a. skaka hand med fem nobelpristagare.

Jag skulle inte kunna föreställa mig en studietid utan mina värdefulla erfarenheter utomlands. Jag har också hittat finansiering för varje period utomlands. Antingen min arbetsgivare, mitt universitet, en stiftelse eller Erasmus-stipendiet har garanterat mitt uppehälle i utlandet. EU:s fria rörlighet har menat att jag har lätt kunnat röra mig efter utbytes- och praktikmöjligheter. Efter att jag har fått en plats har jag inte behövt stressa över att söka visum eller andra administrativa formaliteter. Jag har varit fri att röra mig över gränserna inom EU – även ända till Still havet.

Varför inte också du?

Text: Maaria Tirri, praktikant vid Europass
Bild: Aino Henriksson

Finländska högskolestuderanden uppmuntras att åka utomlands för att öka sina språkkunskaper, arbetserfarenheter och kunskaper i andra kulturer. Fri rörlighet inom EU underlättar detta enormt.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sju minus sju?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.