Frivilligarbete lärorikt

Frivilligarbete är givande, berättar frivilliga från Röda Korset. Det ger också färdigheter som uppskattas på arbetsmarknaden.

Många söker sig till frivilligarbete för att de vill hjälpa, men man får också själv mycket ut av det, säger Pia Aaltonen som arbetat som frivillig för Röda Korset. ”Frivilligarbete är inte hjälp i en riktning, det är ömsesidigt”, betonar hon.


Pia Aaltonen

Aaltonen har varit med i Röda Korsets mångkulturella verksamhet. Hon har hållit kurser för frivilliga som deltar i vänverksamhet för invandrare och ordnat kafé varje vecka för dem som varit intresserade av olika kulturer.

”För många blir det så att de går med i frivilligarbete just för att de vill hjälpa, men där träffar de så många bra kompisar att det blir ett viktigt skäl att fortsätta arbetet”, kompletterar Heini Lumio som också arbetar som frivillig för Röda Korset.

Lumio som studerat ungdomsarbete och språk vid universitetet har arbetat som frivillig utbildare, dvs. utbildat till exempel frivilliga som har läxhjälpsklubbar. Hon har även varit med om att arrangera läger. ”Frivilligarbete erbjuds på ett flexibelt sätt så mycket som man själv är redo att ta emot”, berättar Lumio.


Heini Lumio

Ansvar och självsäkerhet

Aaltonen blev frivillig för Röda Korset av en slump. Hon studerade socialpolitik vid universitetet och var intresserad av invandring och kulturell mångfald. När pro gradu-avhandlingen var färdig hade hon tid för frivilligarbete.

”Jag ville ha ett meningsfullt fritidsintresse och jag hade redan länge velat delta i frivilligarbete med anknytning till kulturell mångfald. Jag tog först kontakt med Röda Korset och där fanns det genast jobb”, drar hon sig till minnes.

Lumio har varit praktikant på Röda Korset och fortsatte sedan där som frivillig.

En av de bästa sidorna med frivilligarbete är enligt Lumio att man känner att det man gör är nyttigt och nödvändigt. Samtidigt lär man sig mycket.

”Röda Korset utbildar de frivilliga väl. När man själv arbetar som utbildare får man erfarenhet av att uppträda och man lär sig att handla flexibelt i olika situationer – saker som man har nytta av i vilket jobb som helst”, säger Lumio.

Också Aaltonen upplever att hon lärt sig mycket i frivilligarbete. ”Självförtroendet växer när man får ta ansvar för nya saker och märker att man klarar det”, berättar hon.

När man jobbar med invandrare lär man sig att kommunicera med människor fast man kanske inte har ett gemensamt språk och att använda sitt eget modersmål tydligare, tillägger hon.

En uppskattad erfarenhet

Såväl Lumio som Aaltonen betonar att man har nytta av att ha deltagit i frivilligarbete när man söker arbete. Lumio bedömer att det är till stor nytta i synnerhet för en ung arbetssökande som ännu inte har mycket arbetserfarenhet inom sin egen bransch. Frivilligarbetet ger en bild av att den arbetssökande är aktiv och visar att personen har tagit ansvar.

Aaltonen arbetar som verksamhetsledare och koordinator för ett sysselsättningsprojekt för invandrare i föreningen för kulturell mångfald i Satakunta. ”Jag har absolut haft nytta av frivilligarbetet när jag har sökt jobb. Speciellt utbildarerfarenhet uppskattas på arbetsmarknaden”, berättar Aaltonen.

Hon betonar att i synnerhet organisationerna ofta frågar om erfarenhet av frivilligarbete i arbetsintervjuer eftersom handledning av frivilliga ofta ingår i jobbet i en organisation.

Aaltonen och Lumio uppmuntrar dem som är intresserade av frivilligarbete att frimodigt ta kontakt med organisationer. Man behöver inte vara rädd för att bli bunden av organisationen. ”Det här är ändå frivillig verksamhet; man arbetar utgående från sin vilja och sitt intresse”, påpekar Lumio.

Det finns många slag av frivilligarbete, och det finns säkert uppgifter som passar, säger Aaltonen. Man kan utföra frivilligarbete en gång eller två eller förbinda sig att jobba regelbundet en längre tid.

Förutom att ge utbildning är Lumio med om att arrangera Röda Korsets storläger nästa sommar. ”Där lär man sig säkert mycket av mer erfarna frivilliga”.

Aaltonen hinner inte med frivilligarbete just nu, men i framtiden vill hon göra det. ”Jag skulle vilja jobba som frivillig med invandring och kulturell mångfald också i framtiden. Speciellt vill jag vara stödperson för en flykting”, berättar Aaltonen.

Text: Juha Rudanko
Bilder: Samuli Siirala

Allt kunnande kan visas med hjälp av Europasset

Med hjälp av Europasset kan du visa upp kunnande, färdigheter och erfarenhet som annars kanske inte syns. Med hjälp av Europass-meritförteckningen och de andra dokumenten som bifogas Europasset kan man påvisa kunnande som inhämtats på olika sätt.

Läs mer om hur du kan utnyttja Europasset: http://europass.fi/info_om_europass

Frivilligarbete är givande, berättar frivilliga från Röda Korset. Det ger också färdigheter som uppskattas på arbetsmarknaden.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är noll minus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.