Internationalism bidrar alltid med något

För Gramoz Shpendi har internationalism länge varit ett sätt att leva. Nu främjar han detta även via studentpolitiken och försäkrar: ”Internationalism tar inget av någon, tvärtom öppnar den dörrar.”

”Början var lätt, till och med för lätt”, beskriver Gramoz Shpendi sin första kontakt med Finland och det finländska skolsystemet.

”I Kosovo var jag van att bara vara ett nummer, en del av en väldig massa. Plötsligt var jag i det lilla Tavastehus, i en högskola där vi bara var 35 studerande i vår årskurs. Vi duade lärarna och kände dem personligen.”

Det innebar en stor förändring, men mot det bättre, berättar Shpendi. Han trivdes även med de moderna undervisningsmetoderna.

”I Kosovo var sättet att studera mycket gammaldags, i stort sett skulle vi lära oss saker utantill.”

När Shpendi flyttade till Finland 2012 flyttade han för första gången till ett annat land. Flytten var emellertid inte den första kontakten med andra kulturer och internationalism.

Filmfestivalen Dokufest där han deltog för första gången som volontär under 2010 gjorde ett oförglömligt intryck.

”Det var ett enormt internationellt evenemang. Det kändes som om hela världen var i Kosovo. På festivalen ordnades flera seminarier och diskussioner med deltagare från olika hörn av världen.”

”Det var också en stund då jag förstod att jag även i fortsättningen vill leva och arbeta i en internationell miljö.”

Under de följande åren arbetade han redan som saltekniker och koordinator på festivalen.

Att flytta utomlands var ett naturligt steg

När det var dags att böra studera kändes det naturligt att åka utomlands. Även hemma uppmuntrades Shpendi att söka en studieplats utomlands.

”Mina föräldrar levde sin ungdom i Jugoslavien på 1970-talet, och med det jugoslaviska passet kunde man resa nästan vart som helst. De utnyttjade verkligen möjligheten att lära känna världen.

Till slut valde han Finland som studieland eftersom det kändes exotiskt.

”Jag hade redan någon slags bild av de övriga alternativen, men Finland förknippades med något mystiskt och exotiskt. Finländska kändisar verkade vara ödmjuka och även det kändes fascinerande.”

En annan orsak var förstås att det finländska skolsystemet har ett utmärkt rykte ute i världen.

”Därför beslöt jag mig för att söka hit, även om många skrämde mig med att det är kallt här.”

Förvirrande i början

Även om det var lätt att börja i skolan, var inte allt så enkelt.

”Vi höll ihop i den internationella gruppen, men det var svårare att bli bekant med finländare. Jag beslöt mig för att delta i allt möjligt. Jag började spela rugby och besökte även kyrkans evenemang, även om jag inte är religiös.”

”Under ett samkväm blev jag bekant med en finländare som kallade mig sin bror, men nästa dag hälsade han inte ens på mig. Det var förvirrande, även om vi senare blev goda vänner.”

Trots detta vill Shpendi undvika generaliseringar. Ofta är vi fast i dem, även om man gjorde klokt i att bekanta sig fördomsfritt med en ny kultur.

”Det är bra för var och en att dra sina egna slutsatser. Utan färdiga antaganden kan en kultur visa upp helt nya sidor av sig själv.”

Att främja internationalism blev en karriär

”För mig blev internationalism så viktigt att jag vill arbeta med att främja det”, säger Shpendi.

Numera ansvarar har även för frågor som gäller internationalism och mobilitet i den europeiska studentorganisationen ESU (European Student’s Union). Organisationen är i sig prototypen för internationalism: kollegerna kommer från Storbritannien, Island, Slovenien, Kosovo – egentligen från alla håll av Europa.

”Först var det bara ett skämt när jag gick med i studentpolitiken, när jag för första gången ställde upp som kandidat för den lokala studentorganisationen.”

Men även skämt kan bli verklighet, och han blev engagerad i politiken. I början av året blev Shpendi medlem i styrelsen för Samok som representerar finländska yrkeshögskolestuderande och senare på våren ställde han redan upp som kandidat i dess europeiska takorganisation ESU.

”När jag inledde min karriär var jag den enda utlänningen och kollegerna var tvungna att översätta handlingar till engelska. Jag upplevde att det verkligen fanns ett behov av att främja internationalism.”

Enligt Shpendi borde internationalism inte endast innebära att vi flyttar och rör oss mellan olika länder. Det borde vara tillgängligt för alla – även innanför landsgränserna.

”Internationalism öppnar dörrar och brygger broar mellan människor. Internationalism och interaktion mellan kulturer kostar inte något, utan vi alla har möjligheten att lära oss av varandra.”

Framtiden ännu öppen

Även om pågående projekt troligtvis håller Shpendi kvar i Finland ännu efter hans snart stundande examen, lockas han också av viljan att se världen.

”Jag är intresserad särskilt av Japan, men ärligt talat är framtiden ännu helt öppen.”

”Det är också möjligt att jag en dag återvänder till Kosovo. Även om Kosovo för närvarande är ett utvecklingsland, är det på väg mot ett mer demokratiskt och rättvist samhälle. Jag vill bidra till att bygga upp en bättre framtid där.


För Gramoz Shpendi har internationalism länge varit ett sätt att leva: ”Internationalism tar inget av någon, tvärtom öppnar den dörrar.”

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fem minus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.