Koncentrera dig på resan, inte destinationen

Jag har otaliga gånger läst kolumner, artiklar och olika självhjälpsböcker om att kärnan i allt är ett klart definierat mål. Hur skulle man kunna uppnå något om man inte vet vad det är? Jag har många gånger vid mitt arbetsbord tänkt på innehållet av mitt mål och hur prestationen skulle kunna spjälkas i mindre delar. Hurudant borde slutresultatet vara? Detta har ofta varit ett fungerande förfaringssätt, men vissa andra kompletterande synsätt och strategier behövs då och då.

Jag var för ett tag sedan på ett kulturevenemang för att lyssna på två meriterade författare. Jag frågade den ena efter evenemanget vad man borde göra då skrivandet känns ytterst tungt och obehagligt. Författaren började le empatiskt: detta var något som hon kände till alltför väl. ”I en sådan situation försök hitta på åtminstone en sak i skrivandet som du tycker om. Utnyttja sedan det.”, berättade hon. Jag har därefter försökt använda detta sätt då jag har svårigheter med skrivandet. Vilket händer ofta. Några gånger har jag koncentrerat mig en fängslande introduktion, andra gånger har jag tänkt på skapandet av en viss atmosfär i hela texten.


Det finns flera olikartade resor, detta är en bilfärd i Irland.

Enligt en annan författare borde det viktigaste i skrivprocessen vara själva processen - ty slutresultatet är alltid osäkert. Arbetet kan till slut vara lyckat, misslyckat och allt mittemellan. Detta synsätt innehåller grundidén att man borde fokusera på att njuta av skrivprocessen. Om människan koncentrerat sig endast på målet utan att sedan uppnå det, har allt som lett dit i princip varit i onödan. Om individen i stället koncentrerar sig på processen och försöker njuta av den, är redan själva färden i sig värdefull, behaglig och lärorik.

För tillfället lider jag av akademisk ångest: jag skriver min pro gradu. Enligt grundprinciperna i motivationspsykologi har jag också i detta projekt försökt tänka på vad jag vill uppnå. Det är synnerligen sant att då man inte vet exakt vad man vill uppnå, är det svårt att uppnå det. Trots allt är framtiden full av frågetecken och ovisshet, vilket innebär att individen inte kan veta vad som är på kommande. Om slutresultatet inte motsvarar de höga förväntningarna som man ställt eller om man inte alls uppnår målet, är det svårt att se meningen med hela projektet. Om man kan i stället njuta av själva resan, har man redan upplevt något. Och detta är redan i sig viktigt.

Kanske det klichéartade uttrycket om att resan är viktigare än destinationen inte är sist och slutligen så långsökt.

Maaria Tirri är innehållsleverantör för Europass

Text och fotografi: Maaria Tirri

I dagens samhälle koncentrerar man sig ofta på målet och uppskattar beslutsamhet och resultat. Skulle man kunna å andra sidan koncentrera sig på processen som leder till slutresultatet? Kanske det klichéartade uttrycket att resan är viktigare än destinationen inte är sist och slutligen så långsökt.


Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio minus fyra?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.