Kunnandet synligt med Europasset

Man kan skaffa sig värdefullt arbetslivskunnande förutom genom lönearbete också i studentorganisationer eller genom frivilligarbete. Med Europassets meritförteckning kan man heltäckande beskriva sitt samlade kunnande.

”Många lediga arbetsplatser får idag till och med hundratals ansökningar, så det är en utmaning att skilja sig från mängden”, berättar Tiina Naskali, planerare för studieärenden vid Helsingfors universitet.

Att heltäckande och tydligt beskriva sitt kunnande är viktigare än någonsin. Det är bra om den arbetssökande kan identifiera och skriva ner också kunnande som inte har inhämtats genom traditionella studier eller lönearbete utan till exempel via fritidsaktiviteter, frivilligarbete eller arbetspraktik.

Naskali handleder studerande i ärenden som gäller att bli färdig och att få ett jobb. En viktig utmaning är att minska avståndet mellan högskoleutbildningen och arbetslivet och att utveckla de studerandes arbetslivskunskaper.

Naskali har tidigare arbetat i studentorganisationer, i fackföreningsrörelsen och som arbetslivscoach. ”Jag har alltid varit intresserad av vad som sker efter examen, hur de studerande kommer in i arbetslivet efter studierna”, säger hon.

Europasset är ett ändamålsenligt redskap när det gäller att mångsidigt och heltäckande beskriva sitt kunnande. Naskali har själv använt Europasset så länge det funnits. ”Jag tycker att det är mycket åskådligt. Man hittar lätt den väsentliga informationen.”

Omfattande kunskaper

I många högskoleutbildningar ingår obligatorisk praktik där man får kontakt med arbetslivet i den egna branschen. Om man inte skaffar färdigheter för arbetslivet genom praktik kan de vara otillräckliga när man är klar. ”Ett utmärkt sätt att under studietiden skaffa de färdigheter som behövs i arbetslivet är att delta aktivt i studentorganisationerna där man lär sig administration, att leda projekt och att bilda nätverk”, berättar Naskali.

I sin egen meritförteckning i Europasset har Naskali bland annat uppgett sin arbetserfarenhet från studentkåren vid Åbo universitet, och 2013 jobbade hon vid sidan av sitt dagarbete som internationell chef för Suomen Nuorkauppakamarit ry.

Frivilligarbete i organisationer kan vara värdefullt kapital när man söker arbete. ”Många förstår det här, men det finns även en bild av att enbart studier eller lönearbete ska uppges i meritförteckningen.”

Då kan det bli luckor i meritförteckningen som väcker frågor när man söker arbete. ”Det är mycket bättre att en sökande skriver att man till exempel jobbat ett år i Indien i frivilligarbete och beskriver de kunskaper man fått där än att meritförteckningen har en lucka på ett år.”

Som arbetslivscoach har Naskali stött på företagare som efter en flera decennier lång karriär har tvingats lämna företagsverksamheten. Ibland säger de att de inte kan någonting. ”Jag frågade om du har gjort en revision eller om du hade anställda? Det kom genast fram mycket kunnande som de själva inte kände till.”

Utmaning att beskriva kunnande

Europassets meritförteckning har Naskali använt aktivt under sin yrkeskarriär och tycker den är ett bra redskap. Naskalis meritförteckning är heltäckande: förutom arbetserfarenhet och högskoleexamina innehåller den tydliga beskrivningar av bland annat organisatoriska färdigheter och kommunikationsfärdigheter.

Naskali betonar att det är bäst att göra Europasset ordentligt på en gång. Senare är det lätt att uppdatera och skräddarsy det för den arbetsuppgift man söker. ”Det krävs tid för att utarbeta Europasset omsorgsfullt. God handledning är viktig.”

På vissa ställen rekommenderas de högskolestuderanden att göra upp mycket komprimerade meritförteckningar på en sida. Då finns det risk för att väsentlig information lämnas bort. I Europassets meritförteckning kan man förutom erfarenhet också heltäckande beskriva färdigheter – vilket även är en utmaning med Europasset.

Utan tillräcklig handledning kan en arbetssökande ha svårt att veta hur sektionen kommunikationsfärdigheter eller organisatoriska färdigheter ska fyllas i. På samma sätt kan bedömningen av språkkunskaper på den europeiska nivåskalan vara en utmaning om den inte är bekant sedan tidigare.

”Man måste vara noggrann när man bedömer språkkunskaperna. Mycket få arbetsgivare testar nivån på en sökandes verkliga språkkunskaper under rekryteringsprocessen. Det kan uppstå pinsamma situationer i arbetet om man överdrivit sina språkkunskaper när man sökt arbete”, påpekar Naskali.

Man får inte ljuga i meritförteckningen men inte heller underskatta sitt kunnande, påminner Naskali. Man ska beskriva sitt kunnande så bra man kan och se vart det räcker.

Europasset är ett känt redskap runt om i Europa. Arbetsgivarnas förväntningar på meritförteckningen och arbetsansökan varierar mycket i olika länder. I Finland ska man ha intyg på all erfarenhet; i många länder framhålls förmågan att kunna beskriva sina färdigheter. Finländska arbetssökande sätter inte nödvändigtvis alls ut referenser i sina ansökningar, men på många håll är referenserna mycket viktiga.

”Om man i bekantskapskretsen har människor som arbetat i olika länder lönar det sig att sinsemellan jämföra meritförteckningarna. På så sätt kan man få tips som fungerar även i Finland.”

Text: Juha Rudanko

Foto: Samuli Siirala

Man kan skaffa sig värdefullt arbetslivskunnande förutom genom lönearbete också t.ex. genom frivilligarbete. Med Europassets meritförteckning kan man heltäckande beskriva sitt samlade kunnande.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sex plus fyra?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.