Europass förnyas

Europass, som varit i bruk i över tio år, genomgår en genomgripande reform. Man övergår från ett dokumentbaserat system till en webbaserad serviceplattform. Den nya tjänsten erbjuder medborgare ett mångsidigt utbud av verktyg och tjänster för arbetssökning och studier.

På Europass-serviceplattformen kommer det bl.a. att finnas information om studiemöjligheter, examina och referensramar för examina samt om möjligheter att erkänna kunskaper och examina. Dessutom kommer en gemensam modell för CV vara tillgänglig, liksom även andra verktyg som kan användas till att beskriva de färdigheter och examina som skaffats genom arbets- och inlärningserfarenheter, även genom mobilitet och volontärarbete. Dessutom erbjuder Europass-tjänsten även verktyg som gör det lättare att beskriva och utvärdera kunskaper. Användarna av tjänsten erbjuds möjligheten att själva spara och administrera sina uppgifter, till exempel CV, via Europass-tjänsten.

Det nya Europass är också kopplat till Europeiska unionens andra verktyg och tjänster som gäller arbetsmarknaden och utbildningssystem, såsom EURES-portalen. Därmed säkerställer man bättre tjänster för medborgarna.

Den nya plattformen utvecklas etappvis och tas i bruk stegvis i slutet av 2019. Plattformen utvecklas med användarna som utgångspunkt.

Europass-systemet togs i bruk i Finland 1.1.2005. Europass utvecklades för att stödja sökande av arbets- eller studieplatser i Europa. Centrala Europass-dokument är den gemensamma europeiska modellen för CV samt bilagor till examensbetyg. Under tolv år har Europass fått miljontals användare och det har utvecklats efter användarnas behov.

Utbildningsstyrelsen har koordinerat tillämpningen av Europass i Finland ända från början och fortsätter fortfarande med uppgiften. Utbildningsstyrelsen svarar för genomförande, utveckling och information om Europass i Finland.

Europass-beslutet ingår i den nya kompetensagendan för Europa som presenterades i juni 2016.

Ytterligare information:

Europass-beslut: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.ENG&toc=OJ:L:2018:112:FULL

Kontakta oss

Infografik om serviceplattform.

Ny digital serviceplattform Den nya Europass-tjänsten erbjuder ett mångsidigt utbud av verktyg och tjänster för arbetssökning eller studier.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är tio minus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.