Praktiken öppnade stängda dörrar

Vårens abiturient Milja Komulainen, som studerade på Europa-linjen i Tampereen lyseon lukio, hittade sin drömpraktikplats i Europaparlamentet. Hon lärde sig mycket på fem dagar.

“Man borde ha en attityd att jag får ju den där platsen!”, skrattar Milja Komulainen. Denna attityd möjliggjorde en drömpraktik i Europaparlamentet för Komulainen, som tog studenten våren 2014.

Komulainen studerade på Europa-linjen i Tampereen lyseon lukio. Denna linje, som grundades i 2002, är en studiehelhet som möjliggör bättre insikter i samhället och samhälleligt påverkande än vad som är vanligtvis möjligt i gymnasiet.

Man tar 25 studeranden årligen till Europa-linjen. Den lockar unga som är intresserade av samhälleliga ärenden och påverkande runtom Finland. Komulainen, från Idensalmi, är en av flera unga som flyttade till Tammerfors för att studera på linjen.

I 2012 tillades det en praktik till studiehelheten. “Vi ville ge en möjlighet till arbetspraktik, så att gymnasisterna får praktisk erfarenhet från arbetslivet”, berättar Elina Oksanen, koordinatorn för Europa-linjen.


Milja Komulainen och Elina Oksanen, koordinatorn för Europa-linjen

Meningen är att gymnasisterna på Europa-linjen bekantar sig med arbetsuppgifter som de möjligtvis gör i framtiden. “Gymnasier har inte riktigt kontakter med arbetslivet och vi ville ge studenterna en möjlighet att lära sig kunskaper som de behöver i framtiden”, säger Oksanen.

Komulainen hörde till den första årskursen av studeranden på Europa-linjen som har avklarat en praktikperiod. Hon arbetade under fem oförglömliga dagar i byrån av Riikka Pakarinen, en EU-parlamentariker i Bryssel.

Mod belönas

Idén att leta efter en praktikplats känns utmanade i början för många gymnasister. Högskolestuderanden konkurrerar om samma platser och alla arbetsgivare vill inte anställa gymnasister. Oksanen berättar dock att majoriteten av gymnasisterna lyckas skaffa sig en plats självständigt.

Komulainen frågade först efter praktikmöjligheter vid riksdagen, utan framgång. Den egna aktiviteten möjliggjorde dock en ännu bättre möjlighet. EU-parlamentarikern Pakarinen var och höll ett tal i Tavastehus. Komulainen åkte på plats och ställde en fråga som gjorde ett gott intryck. “Pakarinen kom och satt vid mitt bord och uppmanade att ta kontakt med henne om jag behöver något. Jag frågade om praktiken och vi kom överens om saken vid det samma.”

Komulainen hann göra mycket under den fem dagar långa praktiken: hon förberedde bloggtexter, följde sammanträden och - som byråns enda språkkunniga i ryska – gjorde hon också nyhetsöversikter gällande Ryssland. På kvällarna visade Pakarinens assistenter Komulainen runt i Bryssel.

“Praktiken var en häftig erfarenhet! Jag har alltid varit intresserad av samhälleliga ärenden och under praktiken fick jag chansen att se bakom stängda dörrar. Jag fick se på riktigt hur mångsidigt en EU-parlamentarikers arbete är – och samma gäller verksamheten i Europaparlamentet.”

Alla studeranden på Europa-linjen gör en exkursion till Bryssel, som innehåller ett studiebesök till Europaparlamentet. Komulainen påpekar att studierna på Europa-linjen och studiebesöken ger redan en rätt så god uppfattning om parlamentets verksamhet, men genom att arbeta där lär man sig många nya detaljer om en EU-parlamentarikers arbete.

“Studiebesöket var en fin erfarenhet men det är en helt annan sak att själv vara praktikant i Europaparlamentet. Jag blev väldigt inspirerad av praktikperioden”, berättar den entusiastiska Komulainen.

Man bör ta risker

Komulainen är färdig med sina studentskrivningar och vill studera internationell politik vid Tammerfors universitet.

Gymnasisterna på Europa-linjen avklarar högskolestudier redan under gymnasietiden och Komulainen har redan avklarat en introduktionskurs till internationell politik.

“Studerandena får fritt välja kurser vid universitetet, men den största delen avklarar kurser i administrationsvetenskap, juridik, ekonomi eller informationsvetenskap”, säger Oksanen.

En av målsättningarna för Europa-linjen är att klargöra för gymnasisterna hurudana uppgifter de kan arbeta inom om de studerar ett visst ämne vid en högskola. “T.ex. internationell politik leder inte till ett visst yrke. Alla vet hurudana uppgifter man får bl.a. genom att bli lärare, men det kan vara svårt att uppfatta då det gäller andra högskolestudier”, säger Oksanen.

Komulainen fick via praktikplatsen en mångsidig bild av Europaparlamentets verksamhet. Hon drömmer om att arbeta där i framtiden.

Komulainen har också tydliga tips för den som ansöker om en praktikplats. ”Var självsäker och modig. Ta direkt kontakt med människor. Ta risker: sök också platser som du inte skulle våga söka i början. Som gymnasist tänker man lätt att man inte har tillräckligt erfarenhet, med genom att vara modig och kontakta människor kan man lyckas förvånansvärt bra. ”

Text: Juha Rudanko/översättning: Maaria Tirri

Bild: Samuli Siirala

Genom att avklara en praktikperiod redan under gymnasietiden kan man få både ny erfarenhet och inspiration. Var modig och sök en spännande praktikplats!

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är två minus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.