Vållar arbetsansökan huvudbry?

Då man söker arbete behöver man vid sidan om en meritförteckning också andra dokument: arbetssökanden behöver också bevisa sina språkkunskaper eller andra kunskaper. Till arbetsansökan hör också som en väsentlig del själva ansökan, där arbetssökanden berättar kort varför han eller hon söker arbetsplatsen – och varför just han eller hon borde tas i beaktande som arbetssökande.

Med hjälp av Europasset kan arbetssökande demonstrera sitt kunnande, sina kunskaper och sina färdigheter. Arbetssökande kan sammanställa en lämplig helhet till sitt European Skills Passport-portfölj av Europass-dokument och andra dokument.

Nu stöder Europasset arbetssökande också genom att erbjuda ett praktiskt verktyg för att skriva arbetsansökningar. Verktyget finns i verktygslådan för meritförteckningar i verktygets vänstra marginal.

Verktyget fungerar för närvarande på de största EU-språken, t.ex. på engelska, men det svenskspråkiga verktyget är i bruk under sommaren.

Då man söker arbete är en arbetsansökan väsentlig. Men hurudan borde den vara? Europassets nya verktyg hjälper med att skriva arbetsansökan.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är åtta plus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.