Värdefulla färdigheter tack vare internationell erfarenhet

Jag har varit på sommarjobb, praktik och frivilligarbete utomlands flera gånger. Dessa erfarenheter har varit viktiga för mig som livserfarenhet, men de har också gett mig värdefulla färdigheter som kan vara nyttiga på arbetsmarknaden. Nedan finns några viktiga färdigheter som jag har skaffat utomlands. Vilka färdigheter har du skaffat utomlands?

Maaria Tirri

Först och främst har mina språkkunskaper förbättrats enormt under mina vistelser utomlands. Genom mina vistelser i utlandet har mina kunskaper i engelska, franska och italienska blivit avsevärt bättre. Detta är fint i sig själv men har också visat sig nyttigt i arbetsintervjuer. Många intervjuare har kommenterat mina goda språkkunskaper och ganska ofta har också mina arbetsuppgifter modifierats tack vare mina språkkunskaper.

Jag har märkt att jag har blivit mera flexibel och tolerant tack vare min internationella bakgrund. Jag har sett att saker och ting kan göras på flera olika sätt – och på grund av detta är det vanligtvis inte en klok idé att vara alltför orubblig. Jag har levt i flera främmande kulturer och har upplevt många gånger en situation där jag inte kunde förstå den andras världsåskådning, och han kunde inte förstå min. Sådana situationer kan leda till frustration i början – men också flexibilitet och vidsynthet på en lång sikt.

Jag tänker ofta på mina diskussioner om månggifte och sexuella minoriteter med mina grannar i Senegal, där jag var volontär för flera år sedan. Det är lätt att ha en viss åsikt då du lever i en bubbla där alla är överens med dig. När dina åsikter sedan ifrågasätts och du är omgiven av människor vars åsikter är motsatta till dina, ändrar det på ditt perspektiv. Nuförtiden ger jag mig själv några stunder innan jag berättar om mina åsikter och tankar gällande ett visst tema. Ganska ofta liknar mitt svar “Man kan se det från olika håll” eller “Jag förstår nog hur du tänker”.

Med andra ord har jag lärt mig att vara mera diplomatisk utomlands och är nuförtiden ganska bra på att inte såra andra med mina taktlösa kommentarer. Att vara diplomatisk var speciellt viktigt 2012 under presidentvalen i Senegal, då landet var lite instabilt. Då försökte jag vara speciellt försiktig med mina kommentarer om politik. Denna skicklighet har visat sig vara speciellt nyttig på arbetsplatserna. Ofta kan man säga en sak på flera olika sätt – och jag försöker välja det mest diplomatiska sättet av dem.

Tack vare mina vistelser utomlands är jag ytterligare mera självständig och företagsam än tidigare. Jag är van vid att ta hand om mina egna saker och mitt eget liv samt att skapa mål och uppgifter för mig själv. Oftast skulle ingenting hända utomlands om jag inte tog hand om det – t.ex. då det gäller att ansöka om stipendier, hitta resekompisar eller äntligen fara på en diskussionsklubb på franska. I dagens värld med frilansare, distansarbete och självständiga projekt är denna skicklighet en viktig del av arbetslivet.

En av de viktigaste lärdomarna från utlandet har varit ytterst enkel; jag märkte att fastän många saker separerar oss finns det också många element som förenar oss runt i världen. Jag har t.ex. insett hur mycket ögonkontakt, hälsningsfraser och leenden uppskattas i hela världen.

Dessa element råkar också vara ytterst viktiga för en lyckad arbetsintervju.

Maaria Tirri är innehållsleverantör för Europass.

Text: Maaria Tirri
Foto: Maaria Tirri

Maaria Tirri har jobbat, varit på praktik och arbetat som volontär flera gånger utomlands. Dessa erfarenheter har också fört med sig färdigheter som estimeras på arbetsmarknaden.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är tre minus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.