Visa internationellt kunnande

De arbetssökande har ett enormt internationellt kunnande som förblir dolt. Med Europasset kan man smidigt visa nytt internationellt kunnande.

I Finland finns det massor av internationellt kunnande som förblir dolt. Arbetsgivarna känner inte till det – och de arbetssökande vet inte alltid om sitt kunnande.

”De arbetssökande framhåller inte tillräckligt sitt internationella kunnande och arbetsgivarna känner inte till de arbetssökandes internationella kunnande”, säger ledande sakkunniga Kati Virolainen på CIMO.

CIMO undersökte de finländska arbetsgivarnas inställning till internationellt kunnande 2005, och 2013 undersökte CIMO saken igen i samarbete med Demos Helsinki. I den senare undersökningen kartlades också yrkes- och högskolestuderandenas inställning till internationell erfarenhet och nyttan med den.

Av båda undersökningarna framgick att internationellt kunnande inte är något viktigt rekryteringskriterium för arbetsgivarna. De studerande värderar sitt internationella kunnande och tror att de har nytta av det under yrkeskarriären, men å andra sidan tror de att andra människor värderar kunnandet mindre än de själva.

Ett nytt slags internationellt kunnande

Till det internationella kunnandet har man traditionellt räknat språkkunskaper, erfarenheter som förvärvats utomlands och en tolerant attityd. I CIMO:s och Demos Helsinkis rapport definieras ett nytt internationellt kunnande som är mer omfattande: det är en förmåga att arbeta i mångkulturella sammanhang, förmåga att bilda nätverk, ihärdighet och problemlösningsförmåga.

”Just de egenskaperna värderar arbetsgivare högt vid rekrytering. De identifierar dem bara inte som kunskaper som förvärvats även genom internationell erfarenhet”, berättar Virolainen.

Arbetsgivarna uppfattar internationellt kunnande på det traditionella sättet och fäster inte stor vikt vid det vid rekrytering. Samtidigt värderar de den nya typen av internationellt kunnande, men de identifierar det inte. På samma sätt märker inte heller arbetssökandena hur mycket internationellt kunnande de har. Det internationella kunnandet förblir dolt.

Nyfikenhet ökar kunnandet

Vid millennieskiftet diskuterades det mycket om en ny skapande klass, som med sina innovationer satsar speciellt mycket på ekonomi och kultur. CIMO och Demos Helsinki identifierade ett nytt mer övergripande och demokratiskt fenomen: uppkomsten av en nyfiken klass. Det är inte fråga om en viss grupp av människor utan om en vidsträckt nyfiken attityd till den globala världen.

Nyfikenhet innebär att allt fler människor följer internationella medier, intresserar sig för globala frågor och deltar i utveckling av öppna globala webbgrupper, till exempel i den grupp som utvecklar Wikipedia. Samtidigt får man ett nytt slag av internationellt kunnande utan att ens resa utomlands.

”Till exempel en aktiv spelare av nätspel ökar sin problemlösningsförmåga och är van att agera i en gemenskap som har medlemmar runt om i världen”, säger Virolainen. ”De här kunskaperna kan man framhålla när man söker arbete: att man genom sin hobby har blivit van att bilda nätverk och agera i en mångkulturell gemenskap.”

Visa kunnande med Europass

Europasset är ett bra redskap med vilket man kan visa det nya internationella kunnandet. I Europassets meritförteckning kan man ingående presentera kunnande som inte har inhämtats på de traditionella sätten. I språkpasset kan en arbetssökande noggrant beskriva sina språkkunskaper, oberoende av om den inhämtats på traditionellt sätt på språkkurser eller genom att delta i diskussioner i sociala medier.

”Speciellt Europassets meritförteckning är mycket känd ute i Europa och den är också ett bra redskap för att beskriva dolt kunnande”, konstaterar Virolainen.

På CIMO utvecklar man hjälpfrågor genom vilka man kan synliggöra internationellt kunnande i meritförteckningen. Våren 2014 kan man på CIMO:s webbplats även uppskatta sitt internationella kunnande genom en lätt enkät som riktar sig till unga.

Det är viktigt att den arbetssökande själv kan identifiera sitt internationella kunnande. ”Om arbetsgivaren vid ett rekryteringstillfälle inte direkt frågar efter internationellt kunnande kan den arbetssökande själv aktivt ta fram det.”

Text: Juha Rudanko

Foto: Samuli Siirala

De arbetssökande har ett enormt internationellt kunnande som förblir dolt. Med Europasset kan man smidigt visa nytt internationellt kunnande.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är åtta plus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.