Europass ger en klar överblick över en persons färdigheter, studier och examina.

Vad är Europass?

Europass är en personlig dokumentportfölj över en persons kunskaper, studier och examina.

Europass består av en elektronisk meritförteckningsmall (CV) samt av en portfölj, European Skills Passport, som sammanställer dina andra Europass-dokument såsom språkpasset eller tilläggen till examensbevisen eller andra viktiga dokument, som till exempel arbetsintyg.

Tack vare Europass kan man bevisa de förvärvade kunskaperna och förmågorna på ett internationellt jämförbart sätt. Europasset ger en helhetsbild av innehavarens kunnande då han eller hon söker en arbets- eller studieplats.

Vem kan använda Europass?

Europass är ett instrument för alla som behöver demonstrera sina färdigheter och kompetenser. Europass är en gratis tjänst och det är enkelt att använda Europass.

Innehavare av Europass

Europass är särskilt användbart för personer som söker arbete i ett annat europeiskt land eller söker sig till ett utbildningsprogram utomlands. Europass kan också användas i hemlandet.

Mottagare av Europass

Europass gör det lättare för arbetsgivare eller utbildningsinstitutioner att bedöma en persons kvalifikationer. En tydlig dokumentering av färdigheter förbättrar användingen av arbetstagarnas kunskaper. Europass hjälper de som arbetar inom utbildning, undervisning och vägledning att bättre råda individer som söker sig till en viss utbildning och jämföra olika sökandes kunskaper och färdigheter.

Målet för Europass

Europass syftar till att underlätta mobilitet av studerande och arbetstagare i Europa och i hemlandet genom att underlätta jämförandet av färdigheter och kvalifikationer.

Det nationella Europass-centrumet i Finland

Utbildningsstyrelsen är det nationella Europass-centrumet i Finland. Europass-centrumet ansvarar för förvaltningen och utvecklander av Europass-dokument och förmedlar information om Europass.

Bakgrunden till Europass >>