Oppilaitokset-kuva

Läroanstalterna stödjer elevernas internationalisering, beviljar Europass-dokument och handleder studeranden i att använda Europass.

Europass för läroanstalter

Europass-dokumenten medför en internationell dimension till din undervisning. Detta gynnar eleverna även efter att utbildningen har sluförts. Läs mera >>

Få aktuell infromation via Europass- sändlistan >>

Beställ Europass-material >>

Europass-mobilitet

I dokumentet Europass-mobilitet antecknar man alla tidsperioder som individen har tillbringat i ett ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. Läs mera >>

Beställ användningsrätt till Europass-mobilitet >>

Ladda ner mallen Europass-portalen, från teknisk support (begränsad åtkomst) >>

Anvisningarna (pdf på finska)

Tillägget till yrkesinriktat slutbetyg

Tillägget till slutbetyg för yrkesexamen (Certificate Supplement) innehåller grundläggande information om utbildningen och de yrkeskvalifikationer som utbildningen medför. Läs mera >>

Översändandet av tillägget till utexaminerade

Exempel från andra länder >>

Tillägget till examensbevis

Tillägget till examensbeviset från en högskola (Diploma Supplement) ger ytterligare information om examen, läroanstalten samt utbildningssystemet i det land där examensbeviset har beviljats. Läs mera >>

Översändandet av tillägget till utexaminerade >>

Exempel från andra länder >>