Nationella Europass-centrum och deras samarbetsparter bildar ett omfattande internationellt nätverk.

Nationella Europass-centrum

Inom varje land (Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetområdet EES) finns det ett nationellt Europass-centrum som koordinerar all verksamhet som har att göra med Europass-dokument. Detta centrum tjänar som en första kontakt för alla personer eller organisationer som är intresserade av att använda Europass eller lära sig mera om Europass.

Lista på nationella Europass-centrum >>

Europass-portalen

I Europass-portalen hittar du alla Europass-dokument och information om Europass på 20 olika språk: Europass-portalen

Organisationer och samarbetsorgan

Vårt internationella samarbetsnätverk fungerar som en stöd för den rörliga experten:

EU:s utbildningsprogram

Via denna länk kan du bekanta dig med Europeiska kommissionens webbsidor som innehåller information om gemenskapens program och åtgärder inom utbildningssektorn.

Bekanta dig med sidorna >>

ENIC och NARIC - nätverken för informationsspridning

Utbildningsstyrelsen är Finlands kontaktpunkt i nätverket European Network of Information Centres (ENIC), som består av nationella informationscentrum. Dessa centrum har som uppgift att erbjuda information och råd om erkännande av utländska examensbevis och akademiska eller yrkesinriktade kompetenser. De har också information om utbildningssystem i andra europeiska länder och i hemlandet.

Bekanta dig med sidorna >>

Utbildningsstyrelsen

Utbildingsstyrelesen är också för internationell mobilitet och internationellt.

Bekanta dig med sidorna >>

PLOTEUS

Ploteus erbjuder studerande, arbetssökande, yrkesverksamma, föräldrar, studie- och yrkesvägledare och lärare information om studier i Europa.

Bekanta dig med sidorna >>

EURES

EURES (European Employment Service) försöker underlätta arbetstagarnas fria rörlighet i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Partner i nätverket är den offentliga arbetsförmedlingen och andra sektorer och grupper som tar hand om sysselsättningsfrågor som t.ex. fackförbund, arbetsgivarorganisationer samt lokala och regionala myndigheter. Samarbetet koordineras av den Europeiska kommissionen.

Bekanta dig med sidorna >>

Europeiska kommissionen – generaldirektoratet för utbildning och kultur

På webbplatsen av den Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur finns det information om de framsteg som man har gjort inom utbildningen, ungdomen, kulturen och idrotten på europeisk nivå.

Bekanta dig med sidorna >>

Europeiskt centrum för yrkesutbildning

Europeiskt centrum för yrkesutbildning (Cedefop) är EU:s ämbetsverk som ligger i Thessaloniki (Grekland). Centret har som uppgift att bistå kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadsparternas organisationer runt om i Europa då det gäller yrkesutbildningspolitik.

Bekanta dig med sidorna >>

Europeisk språkportfölj

Europarådet har utvecklat en europeisk språkportfölj. I detta dokument kan de som studerar eller har studerat språk i skolan eller annanstans anteckna sina språkliga studier och kulturella erfarenheter.

Bekanta dig med sidorna >>

EU:s utbildningsprogram

Via denna länk kan du bekanta dig med Europeiska kommissionens webbsidor som innehåller information om gemenskapens program och åtgärder inom utbildningssektorn.

Bekanta dig med sidorna >>

Informationstjänsten Hallå Norden

Informationstjänsten Hallå Norden är avsedd för privatpersoner och företag som rör sig inom Norden och behöver information om regler och praxis i ett annat nordiskt land. På webbplatsen Hallå Norden finns det mångsidig information om att flytta i Norden: t.ex. information gällande social trygghet, beskattning, studier och jobbsökning. Webbplatsen är avsedda för både privatpersoner och myndigheter.

Bekanta dig med sidorna >>