Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite on ammatillisesta koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä helpommaksi ymmärtää mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt.

Ammatillisen tutkintotodistuksen liite (Certificate Supplement)

Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteessä annetaan tietoja seuraavista:

  • hankittu osaaminen
  • ammatit, joihin todistus antaa pätevyyden
  • todistuksen antavat ja siitä päättävät tahot
  • tutkinnon taso
  • tavat, joilla tutkinnon voi suorittaa
  • pääsyvaatimukset sekä jatko-opintokelpoisuus

Ammattitutkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan viranomaiset muodollisesti tunnustaisivat alkuperäisen tutkinnon. Ammatillisen tutkintotodistuksen liite Certificate Supplement ei ole henkilökohtainen, vaan tutkintokohtainen asiakirja. Liite kuitenkin helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja saattaa siten auttaa saamaan tutkinnolle viranomaisten tunnustuksen.

Ammattitutkintotodistuksen liitteen laativat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, ja se annetaan vastaavan tutkintotodistuksen haltijoille kansallisesti sovittavin menettelyin.

Liitteen toimittaminen

Suomen ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaiset liitteet ovat ladattavissa Opetushallituksen sivuilta tai ePerusteista. Europass-liitteet on julkaistu suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Oppilaitoksilla on velvollisuus antaa liite opiskelijoilleen pyynnöstä.

Lue alla olevat ohjeet oikean Europass-liitteen löytämiseksi:

Tutkintojen perusteiden voimaantulopäivästä riippuen ammatillisten perustutkintojen Europass-liitteet löytyvät joko ePerusteista, Opetushallituksen verkkosivuilta tai arkistotietokannasta.

Voit myös tiedustella liitettä Europass-keskukselta.

1.8.2018 voimaan tulleiden ammatillisten perustutkintojen kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi ePerusteet-palvelussa. Liitteet löytyvät kunkin tutkinnon perusteen yhteydestä kohdasta Perusteen tiedot.

Syksyn aikana julkaistaan uusien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet.

Ennen 1.8.2018 voimassa olleiden tutkintojen perusteiden (opiskelijat ovat valmistuneet vuonna 2011 tai sen jälkeen) mukaiset liitteet löytyvät koulutusaloittain jaoteltuna Opetushallituksen verkkosivuilta.

Jos tarvitset ammatti- tai erikoisammattitutkintojen Europass-liitteitä, löydät ne alla olevista linkeistä koulutusalojen mukaan lajiteltuina. Sivut ovat englanniksi, mutta tiedot löytyvät sieltä myös suomeksi ja ruotsiksi.

Huom! Jos tiedät tutkinnon nimen, voit etsiä oikean Europass-liitteen helposti Ctrl + f -hakutoiminnon avulla.

Kaikille 1999 – 2001 voimaan tulleiden tutkinnonperusteiden mukaisille tutkinnoille löytyvät liitteet arkistotietokannasta:

Tätä vanhemmille tutkinnoille ei ole Europass-liitettä. Tarvittaessa Opetushallitukselta voi hakea asiantuntijalausuntoa kansainväliseen käyttöön:

Europass-liite muissa maissa

Liite muissa maissa: esimerkkejä Europass-ammatillisen tutkintotodistuksen liitteistä eri kielillä >>