Europassi oppilaitosten käytössä

Oppilaitosten tehtävänä on ohjata opiskelijoita käyttämään Europassia sekä myöntää opiskelijoille tarvittavat Europassi-liitteet.

Europassi on avoin järjestelmä, joka tukee Euroopan unionin tavoitteita tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseen ja tunnustamiseen liittyen. Sen avulla opiskelijat ja työntekijät voivat osoittaa osaamisensa työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

Europassissa yhdistyy viisi asiakirjaa, jotka on kehitetty helpottamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa. Europassin asiakirjoista etenkin ansioluettelo ja kielipassi tarjoavat monia mahdollisuuksia opetukseen.

Europassin käyttäjälle suunnattua asiakirjakohtaista tietoa löydät tämän sivuston Osaaja-osiosta.

Europass-ansioluettelo

Europass-ansioluettelo muodostaa Europassin rungon, jonka rinnalla voi käyttää muita Europassin asiakirjoja kuten Europass-kielipassia. Ansioluettelon voi täyttää kaikilla Euroopan unionin kielillä, joten vieraan kielen sanasto karttuu kuin huomaamatta opiskelijasi miettiessä miten hän ilmaisee omat tietonsa ja taitonsa parhaalla tavalla.

Europass-kielipassi

Europass-kielipassiin kirjataan kielitaidon eri osa-alueet sekä kulttuuriset kokemukset. Kielipassin avulla opiskelijasi on vaivatonta arvioida omaa kielitaitoaan sekä sitä, miten hän haluaa osaamistaan tulevaisuudessa kehittää.

Europass-liikkuvuustodistus

Eurooppalaisesta koulutusjaksosta myönnettävän Europass-liikkuvuustodistuksen avulla opiskelija pääsee esittelemään ulkomaanjaksoaan kielten oppitunneilla. Tunneilla voidaan myös valmistautua tulevaan opiskeluihin kuuluvaan ulkomaanjaksoon yhdessä kieltenopettajan johdolla.

Ammatillisen tutkintotodistuksen liite (Certificate Supplement)

Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteessä annetaan perustietoa tutkinnosta sekä sen antamasta ammattipätevyydestä ja osaamisesta. Liitteet sisältävät runsaasti alakohtaista sanastoa ja ne ovat saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Liitteiden sisältämän tiedon ja sanaston avulla opiskelijat harjoittelevat kertomaan tutkinnosta jota he suorittavat.

Muita työnhaku- ja työelämäteemoihin liittyviä opetusvinkkejä oppitunnille

Vinkkejä oppitunnille >>

Europassiin liittyvien tehtävien yhteydessä voi kielten oppitunneilla tehdä myös muita työnhaku- ja työelämäteemoihin liittyviä tehtäviä.

Europass-materiaalia jaettavaksi

Suomen Europass-keskuksena toimivasta Opetushallituksesta on tilattavissa maksutonta materiaalia opetuskäyttöön.

Europass-esitteet >>