Europass-järjestelyn tavoitteena on auttaa kansalaista tekemään osaamisestaan helposti ymmärrettävää koko Euroopan alueella.

Osaamisen osoittaminen

Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus hankkia koulutusta tai työtä missä tahansa unionin alueella. Europassi on suunniteltu rohkaisemaan liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista laajenevassa Euroopassa.

Europass-järjestelyn tavoitteena on auttaa kansalaista tekemään osaamisestaan helposti ymmärrettävää koko Euroopan alueella. Europassissa tiedot, taidot ja kokemus esitetään selkeällä ja vertailukelpoisella tavalla, joka auttaa liikkuvia eurooppalaisia osaajia heidän hakiessaan valmiuksiaan vastaavia työtehtäviä tai jatkokoulutusmahdollisuuksia toisesta Euroopan valtiosta.

Europass-ansioluettelo on järjestelyn ydin. Käyttäjä voi liittää ansioluettelon tueksi muita Europass-asiakirjoja sen mukaan, millainen hänen opinto-ja työhistoriansa on. Apunasi on European Skills Passport.

Europassin sisältämien tutkintotodistusten liitteiden avulla osaaja voi esittää koulutuksensa yleiseurooppalaisella tavalla. Tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja luottamusta siihen, mitä tutkinnot ja opinnot ovat eri maissa ja mitä ne sisältävät.

Katso myös video!

Tutkintojen vertailtavuus

Eurooppalaisten valtioiden koulutusjärjestelmät ovat monessa suhteessa erilaisia. Opiskelijoita ja työntekijöitä valitsevat eivät aina tunne muiden maiden koulutusta. Tutkintojen vertailtavuuden parantamiseen tarvitaan läpinäkyvyyttä, jotta hakijoiden pätevyyksiä osataan tulkita paremmin. Europassiin sisältyvät ammatillisen tutkintotodistuksen liite (Certificate Supplement) ja korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) auttavat arvioimaan tutkinnon suorittaneiden pätevyyttä.

Lisätietoa tutkintojen vertailtavuudesta Suomessa ja ulkomailla >>

Ammatillisen tutkintotodistuksen liite (Certificate Supplement)

Euroopan komissio ja CEDEFOP aloittivat vuonna 1998 yhteistyöprojektin (European Forum on Transparency of Vocational Qualifications), jonka tavoitteena oli saattaa yhteen työmarkkinaosapuolia ja kansallisia koulutusviranomaisia tunnettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Projektin tuloksena syntyi asiakirjapohja, jonka mukaan laadittiin ammatillisen tutkintotodistuksen liite. Tämä liite antaa tietoa Euroopan unionin alueella suoritetun ammatillisen koulutuksen tai koulutusohjelman kautta saavutetun tutkinnon antamasta pätevyydestä ja tutkinnon suorittamiseksi tarvittavista tiedoista ja taidoista.

Lue lisää ammatillisen tutkintotodistuksen liitteestä >>

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement)

Korkeakoulutuksen Bolognan julistus 1999 aloitti korkeakoulutuksen tutkintorakenteiden muokkaamisen yhdenmukaisiksi ja ymmärrettäviksi koko Euroopassa. Tämän prosessin tuloksena Euroopassa otetaan käyttöön yhteinen opintojen mitoitusjärjestelmä ja yliopistosektorilla pyritään kohti yhteisiä tutkintorakenteita. Korkeakoulututkintotodistuksen liite on Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon yhdessä kehittämä asiakirja korkeakoulujen käyttöön kaikkialla Euroopassa täydentämään niiden myöntämiä tutkintotodistuksia. Se sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.

Lue lisää korkeakoulututkintotodistuksen liitteestä >>