Europassi kokoaa osaamisen, työkokemuksen, opinnot ja tutkinnot selkeäksi kokonaisuudeksi.

Mikä Europassi on?

Europassi on henkilökohtainen osaamista kuvaava asiakirjakokonaisuus.

Europassiin kuuluvat sähköinen ansioluettelopohja sekä portfolio, European Skills Passport, johon voi koota muita Europass-asiakirjoja, kuten kielipassi tai todistusten liitteet sekä esimerkiksi muita tärkeitä asiakirjoja, kuten työtodistukset.

Europassilla voi osoittaa hankitut tiedot ja taidot kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Europassi antaa haltijansa osaamisesta selkeän kokonaiskuvan esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa varten.

Näin käytät Europassia

Katso infovideot täältä ja opi käyttämään Europassia paremmin.

Kenelle

Europassi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat työkalua osaamisensa osoittamiseen. Europassi on maksuton ja sen käyttöönotto on helppoa.

Europassin haltija eli Osaaja

Europassi on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka hakeutuvat työtehtäviin toiseen eurooppalaiseen valtioon tai pyrkivät ulkomaiseen koulutusohjelmaan. Europassia voi käyttää myös kotimaassa.

Europassin vastaanottaja

Europassin avulla työnantaja tai oppilaitos voivat arvioida hakijan osaamista ja taitoja helpommin. Osaamisen selkeä dokumentointi mahdollistaa työvoiman osaamisen paremman hyödyntämisen. Europassi auttaa opetuksen, koulutuksen ja ohjauksen ammattilaisia neuvomaan koulutukseen hakeutuvia paremmin sekä vertailemaan hakijoiden tietoja ja taitoja.

Eurooppalaisten valtioiden koulutusjärjestelmät ovat monessa suhteessa erilaisia. Opiskelijoita ja työntekijöitä valitsevat eivät aina tunne muiden maiden koulutusta. Tutkintojen vertailtavuuden parantamiseen tarvitaan läpinäkyvyyttä, jotta hakijoiden pätevyyksiä osataan tulkita paremmin. Europassiin sisältyvät ammatillisen tutkintotodistuksen liite (Certificate Supplement) ja korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) auttavat arvioimaan tutkinnon suorittaneiden pätevyyttä.

Lisätietoa tutkintojen vertailtavuudesta Suomessa ja ulkomailla >>

Europassin tavoite

Europassin tavoite on edistää opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa sekä omassa maassaan helpottamalla osaamisen ja tutkintojen vertailua.

Suomen Europass-keskus

Suomen Europass-keskus on Opetushallitus. Europass-keskus hallinnoi ja kehittää Europassin asiakirjoja sekä tiedottaa Europassista.

Europassin taustaa >>