Kansalliset Europass-keskukset ja niiden yhteistyökumppanit muodostavat laajan verkoston.

Kansalliset Europass-keskukset

Jokaisessa valtiossa (Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella) kansallinen Europass-keskus koordinoi kaikkia Europass-asiakirjoihin liittyviä tehtäviä. Kansallinen keskus on ensimmäinen yhteyspiste kaikille Europassin käytöstä tai sitä koskevista tiedoista kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

Lista kansallisista Europass-keskuksista > >

Europass-portaali

Europass-portaalista löydät kaikki Europassin asiakirjat ja tietoa Europassista yli 20:llä kielellä: Europass-portaali

Organisaatiot & yhteistyötahot

Kansainvälinen yhteistyöverkostomme toimii liikkuvan osaajan tukena:

EU:n koulutusohjelmat

Tästä linkistä pääset tutustumaan Euroopan komission Internet-sivuihin, joilta löydät tietoa yhteisön ohjelmista ja toimista koulutuksen alalla.

Tutustu sivuihin >>

ENIC ja NARIC -tiedonvälitysverkostot

Opetushallitus on Suomen yhteystaho European Network of Information Centres (ENIC)-verkostossa, joka muodostuu kansallisista tiedotuskeskuksista. Keskusten tehtävänä on tarjota tietoa ja neuvoja ulkomaisten tutkintotodistusten ja akateemisten tai ammatillisten pätevyyksien tunnustamisesta sekä opetusjärjestelmistä muissa Euroopan valtioissa ja kotimaassa.

ENIC ja NARIC tiedonvälitysverkoston sivuille >>

Opetushallitus

Opetushallitus kokonaisuudessaan toimii kansainvälisyyden edistämiseksi.

OPH:n nettisivut >>

PLOTEUS

Ploteus tarjoaa opiskelijoille, työtä hakeville, työssä oleville, vanhemmille, opinto- ja ammattiohjaajille sekä opettajille tietoa opiskelumahdollisuuksista Euroopassa.

Tutustu sivuihin >>

EURES

EURES (European Employment Service) pyrkii helpottamaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. EURES-verkoston kumppaneita ovat julkiset työnvälityspalvelut sekä muut työllisyysasioita hoitavat tahot kuten ammattiliitot, työnantajajärjestöt sekä paikalliset ja alueelliset viranomaiset. Yhteistyötä koordinoi Euroopan komissio.

Tutustu sivuihin >>

Euroopan komissio - koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston Internet-sivustolla tarjotaan tietoa koulutuksen, nuorison, kulttuurin ja urheilun alojen kehityksestä Euroopan tasolla.

Tutustu sivuihin >>

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on Euroopan unionin virasto, joka sijaitsee Thessalonikissa (Kreikka). Keskuksen tehtävänä on avustaa komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolten järjestöjä kaikkialla Euroopassa ammatillista koulutusta koskevassa politiikassa.

Tutustu sivuihin >>

Eurooppalainen kielisalkku

Euroopan neuvosto on kehittänyt eurooppalaisen kielisalkun, asiakirjan johon kieltä koulussa tai muualla kieltä opiskelevat tai sitä opiskelleet voivat merkitä kieliopintonsa ja kulttuuriset kokemuksensa.

Tutustu sivuihin >>

Haloo Pohjola -neuvontapalvelu

Haloo Pohjola -neuvontapalvelu on suunnattu yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka liikkuvat Pohjoismaiden välillä ja tarvitsevat tietoa toisen Pohjoismaan säännöistä ja käytännöistä. Haloo Pohjolan kotisivuilta löytyy monipuolista tietoa muuttamisesta Pohjoismaissa, esimerkiksi sosiaaliturvasta, verotuksesta, opiskelusta ja työnhausta. Sivut on tarkoitettu sekä yksityishenkilöiden että viranomaisten käyttöön.

Tutustu sivuihin>>